تعبیر مشاهده لحاف در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب لحاف دیده است، می فرمایند:

لحاف در خواب دلیل بر زن باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که لحاف نو خرید، دلیل کند که دوشیزه ای را بخواهد و یا ازدواج کند.
اگر ببیند که لحافی چرکین داشت، دلیل کند که با زنی سلیطه ازدواج کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب لحاف دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که لحافی سبز داشت، دلیل کند که با زنی دیندار ازدواج کند.
اگر ببیند که لحافی سفید داشت، دلیل کند که با زنی توانگر و پارسا ازدواج کند.
اگر ببیند که لحافی قرمز داشت، دلیل کند که با زنی مطرب دوست شود.
اگر ببیند که لحافی سیاه داشت، دلیل کند که با زنی مومن و عالمه ازدواج کند.
اگر ببیند که لحافی زرد داشت، دلیل کند که با زنی بیمارگونه ازدواج کند.
اگر لحافش را رنگارنگ ببیند، دلیل کند که با زنی خوش سیما و فریبنده و زیرک ازدواج کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب لحاف دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده لحاف در خواب به سه علت دلالت دارد:

  1. زنی عالمه
  2. دوشیزه
  3. عز و جاه و مقام

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده لحاف در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا