اقیانوس شناسی

اقیانوس شناسی مطالعه اقیانوس ها به عنوان سیستم های زیست محیطی است. در این بخش، در مورد موضوعاتی مانند تحقیقات در اعماق دریا یا نحوه کار امواج سرکش اطلاعات کسب کنید.

دکمه بازگشت به بالا