مهارت مقابله

کنار آمدن با موقعیت های استرس زا یا اخبار بد می تواند دشوار باشد، اما برای حفظ سلامت روان شما ضروری است. در مورد مهارت مقابله و مدیریت استرس عاطفی بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا