حیوانات وحشی

حیوانات وحشی چه می خزند، پرواز می کنند، شنا می کنند، می لغزند، راه می روند، می دوند یا می پرند، حیوانات وحشی به غریزه خود متکی هستند. در مورد انواع حیوانات وحشی، پستانداران، پرندگان، ماهی ها، حشرات، خزندگان و دوزیستان بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا