تعبیر مشاهده خون در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب خون دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند از بینی او خون زیادی بیرون آمد و او ضعف نکرد، دلیل کند که مال حرام بدست می آورد مخصوصاً اگر ببیند که لباس او آلوده به خون شد.
اگر فردی در خواب ببیند که خون کمی از بینی او آمد و او ضعف کرد و لباسش آلوده به خون نشد، فقیر می شود و مالش کاهش می یابد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که ضعفش برطرف شد و تنش نیرو گرفت، دلیل کند که بر مال حرام دست می یابد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب خون دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که خون از بدنش و یا از دیگری می رفت و او خون را می خورد، دلیل بر مال حرام است و یا خون ناحق ریزد.
اگر فردی در خواب ببیند که از بن دندان او خون بیرون می شد، دلیل کند که از خویشان به او غم و اندوه و ناراحتی رسد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب خون دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در سرا و یا خانه ای خون بود، دلیل کند که به ناحق خون ریزد و به ناحق به خون ریختن متهم شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب خون دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون بیرون می زد، دلیل کند که به خداوند خواب ضرر و زیان و غم و اندوه رسد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده خون در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا