تعبیر مشاهده کشتن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که او را کُشتند، دلیل کند که عمرش طولانی باشد.
اگر ببیند که کسی را کشت، اگر او را می شناخت، دلیل کند که به آن شخص منفعت می رساند.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گروهی او را کشتند، دلیل کند که منفعت یابد.
اگر ببیند که کسی او را با ظلم کشت، دلیل کند که بیننده ستمدیده واقع شده است و خدای یکتا کسی را مامور کند که قصاص خون او را بگیرد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که فرزند خود را کشت، دلیل کند که روزی حلال یابد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که جانوری و یا حشرات موذی را کشت، دلیل که بر دشمن و خصم غالب شود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کشتن در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا