تعبیر مشاهده کارد در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کارد دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کاردی در دست داشت، دلیل کند که خداوند پسری به او عطا فرماید.
اگر ببیند که با کارد سلاحی دیگر داشت، دلیل کند که بزرگی یابد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کارد دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کاردی از غلاف کشید، دلیل کند که زنش پسری آورد.
اگر ببیند که کارد و غلافش شکست، دلیل کند که پدر او و یا یکی از خویشان او فوت کنند.
اگر ببیند که با کارد چیزی می تراشید، دلیل کند که بیگاری مردم کند.
اگر ببیند که کارد وی زنگ زده بود، دلیل کند که در او عیبی پیدا شود و دلیل بر نقصان مال کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کارد دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کارد در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. محبت
  2. فرزند
  3. ظفر یافتن
  4. پناه
  5. توانایی
  6. ولایت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کارد در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا