تعبیر مشاهده سیب در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سیب دیده است، می فرمایند:

سیب در خواب همت بیننده خواب در شغل و صنعت بُوَد.
اگر پادشاهی در خواب سیب ببیند، تعبیرش مملکت کند.
اگر بازرگانی در خواب سیب ببیند، دلیل بر تجارت کند.
اگر فردی در خواب ببیند که سیب داشت و می خورد، دلیل کند که به آنقدر که در خوردن همت داشت، در شغل خود نیز همت گمارد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سیب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سیب سفیدی داشت، دلیل کند که منفعت از بازرگانی برد و چون زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند.
اگر ببیند که سیب را از وسط به دو نیم کرد، دلیل کند که اگر با کسی در کاری شرکت دارد، جدا گردد.
اگر ببیند که سیب سرخی از درخت چید و خورد، دلیل کند که خداوند دختری بس زیبا به او عطا فرماید.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب سیب دیده است، می فرمایند:

سیب در خواب خبری خیر باشد از غایبی و یا از کسی که در راه دور باشد و خوردن سیب ترش، دلیل بر خبری ناخوش کند. اگر سیب شیرین باشد، خبر خوشی بشنود.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سیب دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده سیب در خواب به هشت علت دلالت دارد:

  1. فرزند
  2. منفعت
  3. بیماری
  4. کنیز
  5. مال و نعمت
  6. فرمانروایی
  7. همت و اهتمام بیننده خواب
  8. خبر غایب و حاضر

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده سیب در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا