تعبیر مشاهده معلمی کردن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب معلمی کردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که معلمی می کرد، دلیل کند که شرف و بزرگی ببیند.
اگر ببیند که معلمی کودکان می کرد، دلیل کند که مردی سخنران است و در مردم نفوذ دارد و حرفش را قبول کنند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب معلمی کردن دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده معلمی کردن در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. فرمانروایی
  2. عز و جاه
  3. منفعت
  4. حکم کردن
  5. معیشت
  6. داوری در میان مردم

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده معلمی کردن در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا