درد

سازمان بهداشت جهانی، درد را یک حس ناخوشایند یا تجربه حسی وابسته به یک آسیب واقعی یا بالقوه بافتی، تعریف می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا