مورفین

داروی مورفین برای درمان دردهای خفیف تا متوسط، القای بیهوشی و اِدم حاد ریه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا