خانه / آرشیو برچسب: بیابان

آرشیو برچسب: بیابان

اگر زمین ۴ درجه سانتیگراد گرم تر شود

اگر زمین 4 درجه سانتیگراد گرم تر شود

هیچکس به درستی نمی داند اگر زمین ۴ درجه سانتیگراد گرم تر شود، چه اتفاقی می افتد و زمین به چه شکلی در می آید اما مدل ها، اطلاعاتی درباره مهاجرت اجباری انسان ها و آینده تولید انرژی به ما ...

بیشتر بخوانید »

آزمون کوکولوژی سفری در بیابان

آزمون کوکولوژی سفری در بیابان

آزمون سفری در بیابان یک بازی کوکولوژی است که توسط پروفسور ایسامو ساتیو طراحی شده است. این بازی طبق اصول روانشناسی کمک می کند، هر فردی بتواند به راحتی دنیای ذهن را مطالعه کند. در بازی کوکولوژی شما بر مبنای ...

بیشتر بخوانید »

منظور از حفظ منابع طبیعی چیست؟

منظور از حفظ منابع طبیعی چیست؟

منظور از حفظ منابع طبیعی، نگهداری و حفاظت از محیط زیست و منابع آن به صورتی است که نگذاریم جهان نابود شود. انسان امروزه سریع تر از هر زمانِ دیگری به مصرف منابع زمین مانند نفت و چوب درختان می ...

بیشتر بخوانید »

با زندگی شتر آشنا شویم

با زندگی شتر آشنا شویم

شتر حیوانی نیرومند و تنومند، با توان بالا، نشخوار کننده و با دست و گردنی بلند است. بر پشت خود یک یا دو کوهان دارد که ساختارش از پیه و چربی است. البته گونه هایی از شتر در آمریکای جنوبی ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زمین در خواب

تعبیر مشاهده زمین در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب زمین دیده است، می فرمایند: زمین در خواب، زن است. اگر فردی در خواب ببیند زمینی بزرگ، وسیع، صاف و یکدست دارد و خاک آن پاکیزه و مرغوب است، ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب بیابان دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد ...

بیشتر بخوانید »