خانه / آرشیو برچسب: اخبار انگلیسی

آرشیو برچسب: اخبار انگلیسی

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Energy Efficient Houses

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Energy Efficient Houses

خبر Energy Efficient Houses از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه مطالعه ...

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Elephant Exhibition

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Elephant Exhibition

خبر Elephant Exhibition از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه مطالعه نمایید.

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Artificial Blood

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Artificial Blood

خبر Artificial Blood از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه به همراه ...

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Acid Test

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Acid Test

خبر Acid Test از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه به همراه ...

بیشتر بخوانید »