تعبیر مشاهده کدو در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کدو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در منزلش کدو روییده بود، اگر به وقت باشد دلیل بر جاه و نعمت کند.
اگر بیماری این خواب را ببیند، دلیل کند که شفا یابد.
اگر زندانی این خواب را ببیند، آزاد شود.
اگر کافری این خواب را ببیند، دلیل کند که مسلمان شود.
اگر مسافری ببیند، دلیل کند که از سفر به وطن برگردد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کدو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کدوی پخته می خورد، دلیل کند که حاجتش روا و توفیق طاعت یابد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کدو دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کدو در خواب به سه علت دلالت دارد:

  1. عز و جاه
  2. مال و نعمت فراوان
  3. نظام کارها

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کدو در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا