تعبیر مشاهده عطسه در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب عطسه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که عطسه ای کرد و الحمدالله گفت، دلیل کند که از مردی بزرگ حاجتش برآورده شود.
اگر بیننده خواب بیمار بود، دلیل کند که محتاج به دوا و طبیب شود.
اگر ببیند که در سه نوبت پیاپی عطسه کرد، دلیل بر نیکی بود.
اگر ببیند که عطسه بسیار می کرد، دلیل کند که مرادش به دشواری برآورده شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب عطسه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که عطسه می کرد و از بینی او خونی روان شد، دلیل کند که در حق او مردم سخن زشتی خواهند گفت.
اگر ببیند که عطسه کرد و جنبنده ای از بینی او بیرون شد، دلیل کند که حق تعالی فرزندی به او عطا کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب عطسه دیده است، می فرمایند:

عطسه در خواب دلیل بر مال و دولت است که آسان بدست آید.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده عطسه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا