تعبیر مشاهده ماه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ماه دیده است، می فرمایند:

ماه در خواب دلیل بر وزیری باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که ماه را از آسمان به زیر کشید و در دست گرفت، دلیل کند که وزیر پادشاه گردد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب ماه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ماه را ببیند، دلیل کند که به پادشاهی رسد.
اگر ببیند که ماه به دو نیمه شده بود، دلیل کند که پادشاه و یا وزیر به هلاک رسند.
اگر در خواب ببیند که ماه با او حرف می زد، دلیل کند که حاکم ولایتی شود و حکم راند.
اگر ببیند که دو ماه با هم جنگ می کردند، دلیل کند که میان دو پادشاه خصومت افتد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب ماه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که ماهی را گرفت، دلیل کند که با زنی صاحب جمال ازدواج کند.
اگر ببیند که ماه هلالی شکل بود، دلیل کند که از زنی که مورد نظرش است، اصل و نسبش فزون باشد. اگر این خواب را یک خانم ببیند، تعبیرش به چنین مردی باشد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب ماه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که ماه به خانه او شد، دلیل کند که اهل آن خانه از قِبَل پادشاهی منفعت یابند.
اگر ببیند که ماه به تمامی تاریک شد، دلیل کند که از پادشاه یاری طلب کند.
اگر ببیند که ماه به صورت هلالی بیرون شد، دلیل کند که در آن دیار فرزندش پادشاه شود.
اگر ببیند که ماه را به دست گرفت و یا ماه به کنار او آمد، دلیل کند که خداوند پسری عالم و دانا به او عنایت فرماید.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ماه دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده ماه در خواب به هفده علت دلالت دارد:

 1. پادشاهی
 2. وزیری
 3. ندیم و همدمی
 4. رئیسی
 5. شرف و مقام و جاه
 6. کنیز
 7. غلام
 8. کاری باطل
 9. والی شدن
 10. عالمی مفسد
 11. بزرگی و سروری
 12. مادر
 13. پدر
 14. زن
 15. فرزند
 16. پسر
 17. بزرگواری

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده ماه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا