تعبیر مشاهده موش در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب موش دیده است، می فرمایند:

موش در خواب زنی باشد به ظاهر پاکدامن اما در باطن فاسق.
اگر فردی در خواب ببیند که موشی را گرفت، دلیل کند که زنی با چنین مشخصات گیرد.
اگر ببیند که موشان در خانه او جمع بودند، دلیل کند که زنان در خانه او جمع شوند.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب موش دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که موشی از گوش و یا از بینی او بیرون شد، دلیل کند که از او دختر نابکار و بدکردار به دنیا آید.
اگر ببیند که از دهان او موشی بیرون شد، دلیل بر پسر کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب موش دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده موش های دشت با موش های خانگی در خواب یکسان است.
اگر فردی در خواب ببیند که موشی در بستر او آمد، دلیل کند با زنی قصد فساد و زنا کند.
اگر ببیند که گوشت موش را می خورد، دلیل کند که مال از زن فاسد را بخورد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده موش در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا