آزمون چقدر در تصمیم گیری خوب عمل می کنید؟

همه ما در روز تصمیم های مختلفی می گیریم که ممکن است تصمیمی کوچک باشد یا تصمیمی که کل آینده ما به آن وابسته است؛ به علاوه در محل کار نیز نوع تصمیم هایمان خیلی روی پیشرفت مان تاثیر گذارند. اگر می خواهید دلایل موفقیت یا عدم موفقیت را بسنجید، بهتر است بدانید چقدر خوب تصمیم می گیرید.

آزمون «چقدر در تصمیم گیری خوب عمل می کنید؟» میزان حساب شده عمل کردن تان را می سنجد. پس قلم و کاغذ بر دارید و پاسخ هایتان به پرسش های زیر را یادداشت کنید. فقط به یاد داشته باشید نباید خودتان را فریب بدهید.

سوالات آزمون

1) قبل از هر تصمیم، ریسک هر یک از راه های جایگزین را می سنجم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

2) بعد از اینکه تصمیم را گرفتم، دیگر آن را عوض نخواهم کرد، زیرا می دانم روند کارم قوی است.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

3) قبل از اینکه فرآیند تصمیم گیری را شروع کنم، مشکل واقعی را پیدا می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

4) من برای پیدا کردن راه حل روی تجربیات خود اتکا می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

5) من حس ششم بسیار خوبی دارم و در تصمیم گیری هایم روی آن حساب می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

6) بعضی اوقات از نتایج تصمیم گیری هایم شگفت زده می شوم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

7) من از یک فرآیند دقیق برای پی ریزی ساختار تصمیم هایم استفاده می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

8) فکر می کنم اگر آدم های زیادی را در تصمیم گیری شریک کنم، فرآیند پیچیده تر از چیزی که هست، می شود.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

9) اگر به تصمیم شک کنم، دوباره بر می گردم و از اول تصمیم را مرور می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

10) من برای انتخاب ابزار مناسب برای هر تصمیم گیری در مورد هر چیزی، وقت زیادی می گذارم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

11) من قبل از تصمیم گیری طیف وسیعی از انتخاب ها را بررسی می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

12) قبل از اینکه تصمیم را اجرایی کنم، یک راه حل جایگزین هم برای آن در نظر می گیرم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

13) در تصمیم گیری گروهی من از ایده های دوستانم حمایت کرده و سعی می کنم کاری کنم تا آنها عملی شوند.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

14) وقتی تصمیم را اعلام می کنم، در آن به منطقی بودن خودم و قدرت تشخیصم در انتخاب بهترین گزینه اشاره می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

15) بعضی از تصمیم هایم خیلی سخت تر از آن چیزی بودند که انتظار داشتم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

16) من ترجیح می دهم خودم به تنهایی تصمیم گرفته و بعداً دیگران را در جریان بگذارم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

17) من مهم ترین عوامل در تصمیم گیری را مشخص کرده و بعد از گرفتن تصمیم، آن را با این عوامل ارزیابی می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

18) برای اینکه بقیه از من پشتیبانی کنند، روی اطمینانم از تصمیمی که گرفتم، تاکید می کنم.

الف) هیچ وقت
ب) بندرت
ج) گاهی
د) معمولاً
ه) همیشه

نتیجه گیری

حالا پاسخ های خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید:

بر اساس جدول زیر به پاسخ های خود امتیاز بدهید و مجموع امتیازتان را محاسبه کنید.

سوال

هیچ وقت

بندرت

گاهی

معمولاً

همیشه

1

1

2

3

4

5

2

5

4

3

2

1

3

1

2

3

4

5

4

5

4

3

2

1

5

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

7

1

2

3

4

5

8

5

4

3

2

1

9

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

11

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

13

5

4

3

2

1

14

1

2

3

4

5

15

5

4

3

2

1

16

5

4

3

2

1

17

1

2

3

4

5

18

5

4

3

2

1

اگر امتیاز شما بین 18 تا 42 است:
فرآیند تصمیم گیری شما هنوز بالغ نشده است و شما بیشتر از اینکه به رسیدن به هدف فکر کنید، روی غریزه، شانس و زمان حساب می کنید. بهتر است بیشتر از آنکه به تصمیم گیری فکر کنید، روی فرآیند رسیدن به یک تصمیم تمرکز کنید و آن را بهبود بخشید.

اگر امتیاز شما بین 43 تا 66 است:
فرآیند تصمیم گیری شما خوب است؛ شما به خوبی همه جوانب را می سنجید، ولی باید دقت بیشتری روی موثر بودن تصمیم هایتان بگذارید. تا می توانید زوایای مختلف یک موضوع را سنجیده و به عواقب تصمیم هایتان خوب فکر کنید. هرچه بیشتر موقعیت را تحلیل کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت؛ پس نگاهی به تصمیم های گذشته بیندازید و سعی کنید نقاط ضعف تان را بهبود بخشید.

اگر امتیاز شما بین 67 تا 90 است:
شما بهترین راه برای گرفتن تصمیم را پیدا کرده اید. شما نه تنها می توانید تصمیم خوبی بگیرید، بلکه راه حل های جایگزین را نیز در نظر می گیرید؛ به همین خاطر معمولاً خروجی تصمیم های شما مثبت است. سعی کنید روند خود را حفظ کرده و تجارب بیشتری بدست بیاورید. از این تجربه ها و اطلاعات برای تصمیم هرچه بهتر استفاده کنید. مطمئناً شما بیشتر نقاط ضعف تصمیم هایتان را می دانید، آنها را دست کم نگیرید.

منابع

آزمون روانشناسی «چقدر در تصمیم گیری خوب عمل می کنید؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا