منظور از ایزوتونیک چیست؟

دو مایع را هنگامی ایزوتونیک یا هم کشش می نامند که فشار اسمزی آنها یکسان باشد. فشار اسمزی فشاری است که در یک فضای بسته، نظیر داخل سلول، به وجود می آید و حاصل ورود یک سیال از طریق غشای نیمه تراوای سلول به درون آن است. این سیال به عبور از غشاء ادامه خواهد داد تا فشار اسمزی در هر دو سمت یکسان و برابر شود، وقتی این لحظه فرا می رسد، می گویند سیال ایزوتونیک شده است.

حرکت سیالات به درون و بیرون سلول ها، برای ادامه حیات یک موجود زنده، ضروری است. بیشتر گازها و جامدات به صورت محلول منتقل می شوند و از همین طریق است که مواد غذایی به درون سلول ها راه می یابند و مواد زائد و مضر از آنها خارج می شوند.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «منظور از ایزوتونیک چیست؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری، ترجمه و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب Kingfisher Science Encyclopedia، تالیف Catherine Headlam ترجمه محمود سالک از نشر Kingfisher Books، منتشر شده در ۱۹۹۱ با شابک ۹۷۸۰۸۶۲۷۲۸۵۳۳ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا