منظور از ایزوتونیک چیست؟

دو مایع را هنگامی ایزوتونیک یا هم کشش می‌نامند که فشار اسمزی آنها یکسان باشد. فشار اسمزی فشاری است که در یک فضای بسته، نظیر داخل سلول، به وجود می‌آید و حاصل ورود یک سیال از طریق غشای نیمه تراوای سلول به درون آن است. این سیال به عبور از غشاء ادامه خواهد داد تا فشار اسمزی در هر دو سمت یکسان و برابر شود. وقتی این لحظه فرا می‌رسد، می‌گویند سیال ایزوتونیک شده است.

در بدن موجودات زنده، بسیاری از سیالات از محلول قند (گلوکز) و آب تشکیل شده اند. مولکول های آب می توانند از غشای بیرونی سلول عبور کنند، اما گلوکز چنین امکانی را ندارد. سلول، از طریق تنظیم فشار اسمزی درونش با فشار اسمزی سیالی که آن را در برگرفته است (بدست آوردن یا از دست دادن مولکول های آب)، ایزوتونیک باقی می ماند.
در بدن موجودات زنده، بسیاری از سیالات از محلول قند (گلوکز) و آب تشکیل شده اند. مولکول های آب می توانند از غشای بیرونی سلول عبور کنند، اما گلوکز چنین امکانی را ندارد. سلول، از طریق تنظیم فشار اسمزی درونش با فشار اسمزی سیالی که آن را در برگرفته است (بدست آوردن یا از دست دادن مولکول های آب)، ایزوتونیک باقی می ماند.

حرکت سیالات به درون و بیرون سلول‌ها، برای ادامه حیات یک موجود زنده، ضروری است. بیشتر گازها و جامدات به صورت محلول منتقل می‌شوند و از همین طریق است که مواد غذایی به درون سلول‌ها راه می‌یابند و مواد زائد و مضر از آنها خارج می‌شوند.

منابع

  1. کتاب Kingfisher Science Encyclopedia. تالیف Catherine Headlam. ترجمه محمود سالک. نشر Kingfisher Books. سال 1991.
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا