علم شیمی

شیمی علم ماده و تغییراتی است که در طی واکنش های شیمیایی متحمل می شود. در این بخش، با شیمی روزمره، از ساحل کلر گرفته تا هلیوم، و حتی دلیل خاکستری شدن شکلات آشنا شوید.

دکمه بازگشت به بالا