تعبیر مشاهده شیشه در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب شیشه دیده است، می فرمایند:

مشاهده شیشه در خواب دلیل بر زن بُود.
اگر فردی در خواب ببیند که فردی شیشه به او داد، دلیل کند زنی درویش بخواهد.
اگر ببیند که درون شیشه روغن بنفشه بود، دلیل کند که زنی توانگر و دیندار گیرد.
اگر ببیند که شیشه ای از شراب انار داشت و یا شراب می خورد، دلیل کند که زنی گیرد و از مال زن معاش کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب شیشه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که شیشه ای داشت و چیزی خوشبو بود، دلیل بر بیماری بود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده شیشه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا