تعبیر مشاهده گل در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گل دیده است، می فرمایند:

مشاهده گل در خواب، تعبیر بر دو وجه دارد: اول آنکه بر درخت باشد و دوم آنکه از درخت جدا باشد. گلی که در آن بقایی نباشد، دیدن و تعبیر آن، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه کند. گلی جدا از درخت، دلیل بر گریستن کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گل دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در خانه گلی داشت، دلیل کند که از قِبَل فرزند خرم شود.
اگر ببیند که گل ها شکفته بود، دلیل کند از خویشانش شاد گردد.
مشاهده گل و گل ها دلیل بر مردی کند فرومایه دون همت که به کسی وفا نکند به جز خیانت، و یا نامه ای از غایبی کند که انتظار او را می کشید.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گل دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گل در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. فرزند
  2. دوست
  3. مردی فرومایه
  4. کنیز
  5. غلام
  6. نامه ای از شخص غایب

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گل در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا