تعبیر مشاهده لعل در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب لعل دیده است، می فرمایند:

مشاهده لعل در خواب دلیل بر زنی صاحب جمال باشد.
اگر فردی خواب ببیند که لعلی در آتش داشت، دلیل کند که با زنی توانگر و یا کنیزی صاحب جمال ازدواج کند یا خداوند دختری به او عنایت فرمایند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب لعل دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که لعل بسیار زیادی داشت، دلیل کند که مال فراوان بدست آورد.
اگر ببیند که شخص آشنایی به او پاره لعلی داد، دلیل کند که از خویشان زنی توانگر بخواهد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب لعل دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده لعل در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. زن خواستن
  2. کنیز
  3. نعمت
  4. دختر

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده لعل در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا