تعبیر مشاهده گریستن (گریه کردن) در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گریستن (گریه کردن) دیده است، می فرمایند:

گریستن در خواب، دلیل بر شادی از حق تعالی باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر گناهی که کرده، می گریست و یا در مجلس علم و قرآن خواندن و آنچه که مانند آنها باشد، دلیل کند که حق تعالی درب فضل و رحمت خود را بر او باز کند و گناهان او را می آمرزد.
اگر ببیند که می گریست و اشکی از چشمان او بیرون نمی شد، دلیل بر زیان باشد.
اگر ببیند که می گریست و خون جای اشک از چشمان او می آمد، دلیل کند که از کاری که در گذشته انجام داده، حسرت و ندامت می خورد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گریستن (گریه کردن) دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که می گریست و بعد از گریه، می خندید، دلیل کند که اجلش نزدیک است.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گریستن (گریه کردن) در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا