تعبیر مشاهده کوزه در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کوزه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه ای از سفال داشت، دلیل کند کنیزی بدست آورد.
اگر ببیند که کوزه از مس سفید و یا روی داشت، دلیل کند که خادمی کند.
اگر ببیند که از کوزه ای آب می نوشید، دلیل کند که با کنیزی ازدواج کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کوزه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه ای داشت و شکست، دلیل کند که کنیزش بمیرد.
اگر کوزه ای را در خواب ببیند، دلیل بر نعمت و مال بُوَد.
اگر ببیند که کوزه ای از آهن داشت، دلیل بر مالی اندک کند.
اگر ببیند که کوزه ای زرین و یا سیمین داشت، دلیل بر مال بدون کسری بُوَد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کوزه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا