با چاپ هشدارهای مرگ، مصرف سیگار افزایش می یابد

نتایج تحقیقات جدید نشان داد که هشدارهای چاپ شده روی پاکت های سیگار درباره عواقب مرگ آور مصرف دخانیات، در اصل به خاطر اینکه باعث می شود بعضی عمدتاً نشان دهند که مرگ واقعیتی گریزناپذیر است، باعث افزایش مصرف در آنها شده است.

به گزارش پورتال یو سی (شما می توانید)، تحقیقات کوچکی را روانشناسان آمریکایی، سویسی و آلمانی انجام دادند که نشان داد هشدارهای غیر مرتبط با مسئله مرگ مانند اینکه «با مصرف سیگار جذابیت خود را از دست می دهید» یا «مصرف سیگار به شما و اطرافیان تان صدمات جدی وارد می کند» در تغییر نگرش سیگاری ها برای ترک عادت مصرف دخانیات موثر هستند.

به گفته محققان در کل وقتی سیگاری ها در روی پاکت سیگار با پیام های ضد مصرف دخانیات مربوط به مرگ مواجه می شوند، ناخودآگاه تمایل به ادامه رفتار خطرآفرین مصرف دخانیات برای مقابله با این پیام در آنها شکل می گیرد. برای موفقیت در پیام های ضد مصرف دخانیات روی پاکت های سیگار باید در نظر داشت که ترساندن مردم از مرگ باعث مصرف بیشتر می شود.

آن بررسی روی 36 دانشجوی روانشناسی در سنین 17 تا 41 سال انجام شد که سیگاری بودند. شرکت کنندگان در این بررسی ابتدا پرسشنامه را پُر کردند تا مشخص شود عادت سیگار کشیدن تا چه حد به عزت نفس آنها بستگی دارد. سپس با 15 دقیقه تاخیر، پاکت های سیگار با پیام های هشدار دهنده مختلف به آنها نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا مجدداً پرسشنامه را پُر کنند و به سوالاتی درباره رفتار سیگار کشیدن و ترک سیگار در صورت تمایل پاسخ دهند.

محققان می گویند در تمامی موارد، هشدارهای در مورد مرگ نه تنها اثری بر ترک مصرف نداشتند بلکه در میان کسانی که به خاطر عزت نفس سیگار می کشیدند، باعث نگرش مثبت تر برای مصرف شده بود و برعکس پیام های هشدار دهنده ای که با مرگ ارتباطی نداشت، در نگرش کاهش مصرف دخانیات در شرکت کنندگانی که به خاطر افزایش عزت نفس سیگار می کشیدند، موثر بود.

محققان عقیده دارند که این یافته ها می تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که هشدارهایی مانند «با مصرف سیگار جذابیت خود را از دست می دهید» می تواند خصوصاً برای افرادی که باور دارند سیگار کشیدن ارزش آنها را بالا می برد و یا به آنها عزت نفس می بخشد، تهدید کننده باشد.

منابع

خبر علمی «با چاپ هشدارهای مرگ، مصرف سیگار افزایش می یابد» توسط هیئت تحریریه خبر پورتال یو سی (شما می توانید) با استناد به Reuters، ترجمه، تدوین و نگارش شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا