حیوانات

چرا شاخ گوزن می افتد؟

چرا شاخ گوزن می افتد؟

گوزن جانور گیاه خواری است که از خزه ها، پوست درختان، جوانه غنچه ها، برگ درختان و یا جانوران آبی تغذیه می کند. سرعت این جانوران زیاد است و این مسئله به فرار آنها هنگام مقابله با خطر کمک می ...

بیشتر بخوانید »

چگونه گرگ ها شکار می کنند؟

چگونه گرگ ها شکار می کنند؟

گرگ همیشه از شهرت بدی برخوردار بوده است و در افسانه ها و شعرهای کودکان و داستان های جن و پری، به عنوان یک موجود بد ذات و شرور معرفی شده است. حالا این حیوان چگونه غذا به دست می ...

بیشتر بخوانید »

چگونه زنبور نیش می زند؟

چگونه زنبور نیش می زند؟

قبل از اینکه به موضوع نیش زنبور بپردازیم، بهتر است بگوییم که همه ی زنبورها نیش نمی زنند. در روی کره زمین، صدها نوع زنبور وجود دارد اما بسیاری از انواع این زنبورها، انسان یا جانورهای دیگر را نیش نمی ...

بیشتر بخوانید »

چگونه سگ ها نامگذاری شدند؟

چگونه سگ ها نامگذاری شدند؟

سگ ها مدت ها پیش از هر حیوان دیگری به دست انسان ها رام و مطیع گردیدند و انسان از این جانور به روش های گوناگون استفاده می کند. از این رو، به اصلاح و تربیت نژادهای مختلف سگ پرداخته ...

بیشتر بخوانید »

چگونه تخم قورباغه باز می شود؟

چگونه تخم قورباغه باز می شود؟

با اینکه قورباغه ها می توانند در خشکی زندگی کنند، اما بسیاری از آنها در زمان تخم گذاری به درون آب باز می گردند. این عمل معمولاً در فصل بهار صورت می گیرد. قورباغه ها به دنبال نقاط آرامی در ...

بیشتر بخوانید »

چگونه حشره تنفس می کند؟

چگونه حشره تنفس می کند؟

هر موجود زنده ای باید تنفس کند تا قادر باشد زنده بماند و به زندگی ادامه دهد. تنفس یعنی وارد کردن هوای تازه به درون بدن برای اینکه اکسیژن هوا در بدن جذب گردد. اما هوا همین که اکسیژن خود ...

بیشتر بخوانید »