حیوانات

چگونه تخم قورباغه باز می شود؟

چگونه تخم قورباغه باز می شود؟

با اینکه قورباغه ها می توانند در خشکی زندگی کنند، اما بسیاری از آنها در زمان تخم گذاری به درون آب باز می گردند. این عمل معمولاً در فصل بهار صورت می گیرد. قورباغه ها به دنبال نقاط آرامی در ...

بیشتر بخوانید »

چگونه حشره تنفس می کند؟

چگونه حشره تنفس می کند؟

هر موجود زنده ای باید تنفس کند تا قادر باشد زنده بماند و به زندگی ادامه دهد. تنفس یعنی وارد کردن هوای تازه به درون بدن برای اینکه اکسیژن هوا در بدن جذب گردد. اما هوا همین که اکسیژن خود ...

بیشتر بخوانید »

چگونه زنبوران عسل با هم حرف می زنند؟

چگونه زنبوران عسل با هم حرف می زنند؟

زمانی که یکی از زنبورهای کارگر، گل مناسب برای شهدبرداری پیدا کند، بلافاصله زنبورهای دیگر را باخبر می سازد. اما این زنبور چگونه برای زنبورهای دیگر پیام می فرستد و چگونه به یاران خود آدرس محل آن گل را می ...

بیشتر بخوانید »

چرا شیر را سلطان حیوانات می نامند؟

چرا شیر را سلطان حیوانات می نامند؟

در تاریخ بشر، شیر در همه دوره ها مظهر قدرت بوده و از این رو است که ما می گوییم «فلانی مانند شیر نیرومند است» یا اینکه «فلانی دل شیر دارد». در دربار پادشاهان قدیم هم، عکس شیر را روی ...

بیشتر بخوانید »

چگونه ماهی های گوپی متولد می شوند؟

چگونه ماهی های گوپی متولد می شوند؟

اگر آکواریوم در خانه داشته باشید، حتماً یک نوع ماهی می خواهید که زیبا بوده، به آسانی تغذیه کند و رفتار زندگی آن جالب باشد. یک ماهی که بتواند تمام این خصوصیات را داشته باشد، گوپی نام دارد، که اغلب ...

بیشتر بخوانید »

چگونه حلزون صدف دار می شود؟

چگونه حلزون صدف دار می شود؟

در طبیعت، جانورانی وجود دارند که بدنشان نرم است و چیزی شبیه به «صدف» دور بدنشان را احاطه کرده است. زیست شناسان و جانورشناسان، این گونه جانوران را خانواده ی «نرم تنان» می نامند. نرم تنان صدف دار انواع بسیار ...

بیشتر بخوانید »

چگونه قورباغه ها صدا تولید می کنند؟

چگونه قورباغه ها صدا تولید می کنند؟

آیا تا به حال نزدیک یک دریاچه زندگی کرده اید؟ در این صورت باید از صدای قورباغه شگفت زده شده باشید. قورباغه های ماده زمانی که آسیبی می بینند، صداهای خاصی را تولید می نمایند، در حالی که صدای قورباغه ...

بیشتر بخوانید »