اندیشمندان و مخترعان

چند فرد باورنکردنی مسئول برخی از بزرگترین نوآوری ها هستند. در مورد افرادی که با تفکر خارج از چارچوب، دنیا را تغییر دادند، بیاموزید. مخترعان معروف نیز اندک هستند. بیشتر مردم در مورد اختراعات معروف می‌دانند، اما تنها تعداد انگشت شماری از مخترعان معروف را می شناسند. در این بخش، اندیشمندان و مخترعان معروف و ایده های شگفت انگیز آنها را بررسی می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا