ژئوفیزیک

ژئوفیزیک مطالعه نیروهایی است که زمین را از منظر جهانی شکل می دهد. در مورد گرانش، تکتونیک صفحه و موضوعات دیگر بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا