خواب و رویاها

بخوابید و دریابید که چرا خوابیدن مهم است. در بخش خواب و رویاها می توانید بیاموزید که چرا برخی افراد هنگام خواب پیاده روی می کنند یا غذا می خورند. رویا مجموعه ای از احساسات، تصاویر یا افکاری است که از ذهن یک فرد در خواب می گذرد. دریابید که تحقیقات در مورد دلایل خواب دیدن ما چه نشان می دهند و در مورد نظریه های تعبیر خواب بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا