تعبیر مشاهده گوساله در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گوساله دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گوساله ای نر دارد، دلیل کند خداوند پسری به او عنایت کند و اگر گوساله ماده ببیند، دلیل بر دختر کند.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوساله دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گوساله ای به خانه او آمد، دلیل بر غم کند.
اگر ببیند که بر پشت گوساله ای سوار بود، دلیل کند که بزرگی یابد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوساله دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گوساله ای داشت و مرد، دلیل کند که فرزندش بمیرد.
اگر ببیند که گوساله ای را کشت و از گوشت او می خورد، دلیل بر میراث فرزند کند.
اگر ببیند که گوساله ای سفید داشت، دلیل بر فرزندی پارسا و خوبرو باشد.
اگر گوساله ای سیاه ببیند، دلیل بر فرزندی توانگر و عفیف باشد.
اگر گوساله ای سالم، چاق و قوی داشت، دلیل بر فرزندان بُوَد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گوساله در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا