تعبیر مشاهده مغز در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مغز دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب مغز و مغز استخوان ببیند، دلیل بر مال بُود که پنهان باشد.
اگر ببیند که مغز می خورد، دلیل کند که مالش را بیهوده خرج می کنند.
اگر ببیند که از مغز دیگران می خورد، دلیل کند که از مال دیگران خرج کند.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مغز دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مغز او بر زمین افتاد، دلیل کند که مالش را از دست بدهد.
اگر ببیند که مغز خود را به دست گرفته بود و در سرش گذاشت، دلیل کند که سرمایه ای بدست آورد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مغز دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مغز حیوانی را می خورد، دلیل بر مال حرام باشد که بدست آورد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مغز دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مغز در خواب به سه علت دلالت دارد:

  1. مالی پنهان
  2. عقل و تدبیر
  3. بینایی

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مغز در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا