تعبیر مشاهده نابینا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب نابینا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نابینا شده بود، دلیل کند که در دینش آدمی گمراه است.
اگر ببیند که از یک چشم نابینا بود، دلیل که نصف دین خود را از دست می دهد و گناهی بزرگ مرتکب می شود.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب نابینا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که دست نابینایی را گرفت و راهنمای او بود، دلیل کند که شخصی دل رحیم و مومن باشد.
اگر ببیند که چشم کسی را نابینا کرد، دلیل کند که آن شخص را از راه به در کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نابینا دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده نابینا در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. مفلسی
  2. بد حالی
  3. غم و اندوه
  4. نقصان در مال
  5. مال
  6. تباهی در دین

اگر نابینایی در خواب ببیند که نابینا شده بود، تعبیرش این بود که از زحمت راحت شود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده نابینا در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا