حمیدرضا خداپرست

امام علی (ع): زندگی در این است که بمیرید اما غالب و قاهر و پیروز؛ و مردن این است که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و توسری خور.
دکمه بازگشت به بالا