چرا نفت در آب حل نمی شود؟

آب حلّال خوبی است. موادی مانند نمک و شکر به راحتی در آب حل می شوند؛ ولی نفت، روغن، موم و بسیاری از مواد دیگر در آن حل نمی شوند.

فقط موادی می توانند در مواد دیگر حل شوند که نوع پیوندشان شبیه یکدیگر باشد. آب از مولکول های قطبی تشکیل شده است که دارای یک طرف مثبت و یک طرف منفی هستند. این مولکول ها با پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند.

مواد یونی و مواد قطبی می توانند در آب حل شوند. بطور مثال نمک طعام یک ماده یونی است. بلورهای نمک از یون های مثبت (سدیم) و منفی (کلرید) تشکیل شده اند. وقتی بلور نمک طعام در آب قرار می گیرد طرف منفی مولکول آب متوجه یون سدیم و طرف مثبت آن متوجه یون کلرید می شود. به این ترتیب شبکه بلوری نمک طعام به هم می ریزد و یون های مثبت و منفی آن در محلول پراکنده می شوند؛ در نتیجه نمک در آب حل می شود.

مولکول های نفت در آب حل نمی شوند؛ چرا که پیوند مولکول های نفت و آب با هم متفاوت می باشند. مولکول های تشکیل دهنده نفت، غیر قطبی و بزرگتر از مولکول های آب هستند. نیروی جاذبه بین مولکول های آب و نفت کمتر از نیروی جاذبه بین مولکول های نفت است؛ به همین دلیل قطرات نفت در آب شناور می مانند. به این ترتیب مولکول های نفت در آب پخش نمی شوند. به عبارت دیگر نفت در آب حل نمی شود.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «چرا نفت در آب حل نمی شود؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری، ترجمه و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب چرا، چطور، چگونه؟، نوشته ی دکتر سونیتا گوپتا و دکتر نینا آگراوال و ترجمه پریسا همایون روز و پریچهر همایون روز از موسسه نشر و تحقیقات ذکر، منتشر شده در تیر 1393 با شابک 978-964-307-221-6 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا