خانه / آرشیو برچسب: آگاهی

آرشیو برچسب: آگاهی

قدر زر، زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری!

قدر زر، زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری!

مرد جوانی نزد ذوالنون مصری آمد و شروع به بدگویی از صوفیان کرد. ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت: «این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است.»

بیشتر بخوانید »