خانه / آرشیو برچسب: زعفران

آرشیو برچسب: زعفران

تعبیر مشاهده زعفران در خواب

تعبیر مشاهده زعفران در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زعفران دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که زعفران می خورد، دلیل بر بیماری بُود و اگر ببیند که با خود زعفران داشت، دلیل بر آن بُود که ...

بیشتر بخوانید »