خانه / آرشیو برچسب: برنج

آرشیو برچسب: برنج

تعبیر مشاهده برنج در خواب

تعبیر مشاهده برنج در خواب

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب برنج دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پخت و می خورد، دلیل کند که حاجت او روا شود. اگر ببیند که برنج با گوشت می خورد، ...

بیشتر بخوانید »