اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی

اسم کلمه ای است که برای نامیدن انسان، حیوان، گیاه و سایر چیزها به کار می رود.

پیتر = Peter

اسب = horse

کامپیوتر = computer

گل = flower

اسم ها به دو دسته قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شوند.

اسامی قابل شمارش (Countable Nouns)
اسامی قابل شمارش همانطوری که از نام شان پیدا است، قابل شمارش هستند و می توانیم آنها را با عدد و کلماتی مانند many – some و… بشماریم. به عنوان مثال می توانیم بگوییم:

یک کتاب = one book

دو کتاب = two books

تعدادی کتاب = some books

تعداد زیادی کتاب = a lot of books

کتاب های زیادی = many books

توجه 1: در شکل مفرد، قبل از اسامی a یا an و یا one به کار می رود.

توجه 2: اسامی قابل شمارش می توانند جمع بسته شوند و در شکل جمع به آخرشان s یا es اضافه می شود.

راهنمایی: اسامی قابل شمارش در جواب «چند تا» بیان می شوند.

اسامی غیر قابل شمارش (Uncountable Nouns)
اسامی غیر قابل شمارش اسامی هستند که قابل شمارش نبوده و نمی توانیم آنها را با عدد بشماریم.

شکر = sugar

قهوه = coffee

مرکب، جوهر = ink

هوا = air

توجه 1: نمی توانیم بگوییم یک آب، دو آب، سه آب، ولی می توانیم بگوییم یک لیوان آب، دو لیوان آب، سه لیوان آب. در واقع اسامی غیر قابل شمارش در ظرف خود می توانند به صورت قابل شمارش به کار روند.

توجه 2: اسامی غیر قابل شمارش جمع بسته نمی شوند و حرف s به آخرشان اضافه نمی شود. همچنین قبل از آنها a یا an نیز به کار نمی رود.

اطلاعات = information

مقداری اطلاعات = some information

مقدار زیادی اطلاعات = a lot of information

اطلاعات زیادی = much information

راهنمایی: اسامی غیر قابل شمارش در جواب «چقدر» بیان می شوند.

اسامی غیر قابل شمارش شمرده نمی شوند چون که به صورت توده (گروهی) یا غیر قابل شمارش به کار می روند. اسم هایی مانند blood (خون)، music (موسیقی) و excitement (هیجان) قابل شمارش نیستند.

نکته: بعضی از اسم ها، بی قاعده هستند و در شکل جمع s نمی گیرند.

مرد = man -> مردان = men

زن = woman -> زنان = women

بچه = child -> بچه ها = children

پا = foot -> پاها = feet

دندان = tooth -> دندان ها = teeth

ماهی = fish -> ماهی ها = fish

موش = mouse -> موش ها = mice

کمیت نماها (Quantifiers)
واژه یا گروهی که همراه اسم به کار می رود و کمیت یا مقدار را نشان می دهد، کمیت نما نامیده می شود. برخی از کمیت نماهای انگلیسی عبارتند از: both – many – a few – several – every – another.

1) بعضی از کمیت نماها فقط با اسامی جمع به کار می روند.

هر دو = both

زیاد، بسیار = many

تعدادی، کمی، چند تایی = a few

چند، چندین = several

کمتر = fewer

Hold the dish with both hands.

ظرف را با هر دو دست نگهدار.

I’ve read this book several times.

این کتاب را چند بار خوانده ام.

There are fewer buses in the evenings.

عصرها اتوبوس های کمتری وجود دارد.

2) بعضی از کمیت نماها فقط با اسامی مفرد قابل شمارش به کار می روند.

دیگر، دیگری = another

هر، همه = every

هر = each

Would you like another drink?

نوشیدنی دیگری میل دارید؟

Each student buys a book and a cassette.

هر دانش آموزی یک کتاب و یک نوار کاست می خرد.

Every house had a backyard.

هر خانه ای یک حیاط خلوت دارد.

3) بعضی از کمیت ها فقط با اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند.

کمی، قدری، مقداری = a little

زیاد، بسیار = much

کمتر = less

مقدار، میزان = amount

Put a little salt on the meat.

قدری نمک به گوشت بزن.

A poor person has less money than a rich person.

یک فرد فقیر پول کمتری نسبت به فرد ثروتمند دارد.

The amount of oxygen available to the brain is important.

میزان اکسیژن موجود در مغز مهم است.

4) بعضی از کمیت نماها، هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند.

همه ی، تمامِ، هر = all

مقدار/تعداد زیاد = plenty of

هر، هر گونه، هیچ (نفی یا پرسش) = any

مقدار زیادی، تعداد زیادی = a lot of

کافی، به اندازه کافی = enough

بیشترین، بیشترِ، اکثرِ = most

مقدار زیادی، تعداد زیادی = lots of

مقداری، تعدادی = some

بیشتر، زیادتر = more

We have plenty of time to reach the train.

برای رسیدن به قطار وقت زیادی داریم.

You can buy sugar at any big store.

شما می توانید از هر مغازه بزرگی شکر بخرید.

Brain cells use up a lot of energy.

سلول های مغز مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند.

Most animals rely on instinct.

اکثر حیوانات به غریزه متکی هستند.

اسامی مرکب (Compound Nouns)
اسامی مرکب از دو اسم ساخته شده اند که با هم یک کلمه را تشکیل می دهند و یک ایده (مفهوم) را می رسانند. اسم اول نسبت به اسم دوم نقش صفت را ایفا می کند و معمولاً جمع بسته نمی شود. اسم دوم می تواند به شکل جمع به کار رود.

سلول مغز = brain cell

دانشمندان کامپیوتر = computer scientists

فنجان قهوه = coffee cup

کتابخانه دانشکده = college library

نکته: اصطلاحات و عبارت های جمع نیز که با اعداد ساخته می شوند، وقتی به صورت صفت به کار می روند، به شکل مفرد در می آیند. عبارت های زیر را مقایسه کنید:

پنج پوند = five pounds
اسکناس پنج پوندی = a five pound note

سه مرد = three man
هیئت اعزامی سه نفره = a three – man expedition

پنج دلار = five dollars
دو بلیط پنج دلاری = two five dollar tickets

توجه: هرگاه اسم هایی مانند hundred (صد)، thousand (هزار)، million (میلیون) و trillion (تریلیون) به تنهایی به کار روند، یعنی قبل از آنها اسمی وجود نداشته باشد، در این حالت به صورت جمع خواهند بود.

The brain receives 100 million messages a second.

مغز در هر ثانیه 100 میلیون پیام دریافت می کند.

The brain stores trillions of messages.

مغز تریلیون پیام را ذخیره می کند.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله آموزشی «اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی»، نتیجه تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا فلش کارت های گرامر تافل و آیلتس، نوشته ی عبدالله قنبری از انتشارات جنگل به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا