تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی

تبلیغات

قرآن کتاب الهی، کلام خدا و بزرگترین اعجاز جاودانه ی آخرین پیام آور الهی – حضرت محمد (ص) – و عصاره و چکیده همه ی کتاب های آسمانی است که دارای ۱۱۴ سوره است. هر یک از این سوره ها دارای نام و حاوی مطالب و موضوعات متنوعی می باشد.

در ادامه شما می توانید تلاوت هر یک از سوره های قرآن را با قرائت آقایان عبدالباسط و سعد الغامدی دریافت نمایید.

راهنمایی: برای دانلود هر سوره، روی عبارت «دانلود کنید» روبروی نام هر سوره، کلیک راست نمایید و Save Link As را انتخاب کنید.

شماره و نام سوره

تبلیغات

عبدالباسط

سعد الغامدی

۱) سوره حمد

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۹۴KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۲) سوره بقره

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴۸MB

تبلیغات

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰۸MB

۳) سوره آل عمران

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰MB

۴) سوره نساء

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۷MB

۵) سوره مائده

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۶MB

۶) سوره انعام

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۱MB

۷) سوره اعراف

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۹MB

۸) سوره انفال

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۱MB

۹) سوره توبه

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۵MB

۱۰) سوره یونس

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۲MB

۱۱) سوره هود

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۳MB

۱۲) سوره یوسف

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰MB

۱۳) سوره رعد

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۱۴) سوره ابراهیم

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۷MB

۱۵) سوره حجر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

۱۶) سوره نحل

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۱MB

۱۷) سوره اسراء

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۷MB

۱۸) سوره کهف

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۷MB

۱۹) سوره مریم

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۲۰) سوره طه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۱MB

۲۱) سوره انبیاء

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۲) سوره حج

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۳) سوره مومنون

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

۲۴) سوره نور

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

۲۵) سوره فرقان

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

۲۶) سوره شعراء

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۲۷) سوره نمل

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۲۸) سوره قصص

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۹) سوره عنکبوت

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۸MB

۳۰) سوره روم

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۳۱) سوره لقمان

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

۳۲) سوره سجده

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۳۳) سوره احزاب

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

۳۴) سوره سباء

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۳۵) سوره فاطر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

۳۶) سوره یس

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

۳۷) سوره صافات

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۳۸) سوره ص

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۳۹) سوره زمر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۴۰) سوره غافر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

۴۱) سوره فصلت

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۴۲) سوره شوری

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۴۳) سوره زخرف

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

۴۴) سوره دخان

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۴۵) سوره جاثیه

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۴۶) سوره احقاف

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۱MB

۴۷) سوره محمد

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

۴۸) سوره فتح

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

۴۹) سوره حجرات

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۰) سوره ق

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۵۱) سوره ذاریات

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۲) سوره طور

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۳) سوره نجم

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۵۴) سوره قمر

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۵) سوره الرحمن

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۶) سوره واقعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۷) سوره حدید

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

۵۸) سوره مجادله

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۹) سوره حشر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۶۰) سوره ممتحنه

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۱) سوره صف

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۶۲) سوره جمعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۶۳) سوره منافقون

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۶۴) سوره تغابن

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۶۵) سوره طلاق

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۶۶) سوره تحریم

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۶۷) سوره ملک

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۸) سوره قلم

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۹) سوره حاقه

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۰) سوره معارج

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۱) سوره نوح

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۲) سوره جن

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۳) سوره مزمل

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۴) سوره مدثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۵) سوره قیامت

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۷۶) سوره انسان

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۷) سوره مرسلات

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۸) سوره نباء

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۹) سوره نازعات

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۸۰) سوره عبس

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۸۱) سوره تکویر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۲) سوره انفطار

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۳) سوره مطففین

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۸۴) سوره انشقاق

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۵) سوره بروج

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۶) سوره طارق

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۸۷) سوره اعلی

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۸۸) سوره غاشیه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۹) سوره فجر

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۹۰) سوره بلد

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۹۱) سوره شمس

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۲) سوره لیل

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۳) سوره ضحی

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

۹۴) سوره شرح

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۹۵) سوره تین

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۹۶) سوره علق

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۷) سوره قدر

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۹۸) سوره بینه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۹۹) سوره زلزله

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۱۰۰) سوره عادیات

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

۱۰۱) سوره قارعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۱۰۲) سوره تکاثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۳) سوره عصر

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۰۰KB

۱۰۴) سوره همزه

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۵) سوره فیل

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۱۰۶) سوره قریش

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۰۷) سوره ماعون

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۸) سوره کوثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

۱۰۹) سوره کافرون

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۱۰) سوره نصر

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۱) سوره مسد

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۲) سوره اخلاص

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

۱۱۳) سوره فلق

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۴) سوره ناس

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

منابع

دانلود «تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی» نتیجه گردآوری واحد چند رسانه ای پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا