مغز چگونه برای اشیاء ارزش قائل می شود؟

شناختن اشیاء همه داستان نیست؛ ما برای اینکه پاسخ های رفتاری سریع و مناسب بروز دهیم نیاز داریم که در لحظه ارزشی برای اشیاء و اتفاقات قائل شویم. این موضوع دارای منشاء تکاملی است؛ هر ثانیه برای فرار از دست شکارچی یا بدست آوردن غذا ارزش دارد.

مغز ما می تواند ارزش اشیاء را در کمتر از یک دهم ثانیه تعیین کند، تقریباً معادل همان مقدار زمانی که طول می کشد تا آنها را شناسایی کند. از لحاظ تکنیکی این فاصله زمانی آنقدر کم است که می توان این دو فرآیند را همزمان تصور کرد. در آزمایشی افراد را در مقابل اشیاء قدیمی قرار دادند. طوری که در هر ثانیه دو شئی در مقابل آنها قرار می گرفت و جواب ها همگی آنی بودند: نه، نه، شاید، بله.

محققین می گوید این مشابه مکانیسمی است که ما در زندگی روزمره بارها از آن استفاده می کنیم. مثلاً تشخیص کیفیت یک لباس یا قیمت یک ماشین مسابقه، که بسیار سریع و حتی اتوماتیک است. تحقیقات نشان داده اند که روند ارزشگذاری در کورتکس بینایی، قبل از اینکه هر گونه سیگنالی در کورتکس پره فرونتال ظاهر شود، آغاز می شود. در واقع کورتکس بینایی به تنهایی دارای توانایی تمیز جزئیات ظریف اشیاء که زمینه ساز روند ارزشگذاری هستند، می باشد.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «مغز چگونه برای اشیاء ارزش قائل می شود؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا