تعبیر خوابدین و اندیشه

تعبیر مشاهده سر (کله) در خواب

تبلیغات
راهنما و نیازمندی های رایگان خرید و فروش، استخدام و خدمات در ایران

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سر دیده است، می فرمایند:

سر در خواب، رئیس و بزرگ گروه است.
اگر فردی در خواب ببیند که سر بریده ای را به دست گرفته است، دلیل کند که رئیس و سرکرده ای دوست و هوادار او می شود و از او خیر و منفعت می بیند.
اگر ببیند بدون ضربه و زخم، سر از تنش جدا شد:

 • اگر ثروتمند باشد فقیر می شود.
 • اگر قرضدار باشد، بدهی اش پرداخت می شود و از غم و اندوه نجات پیدا می کند.
 • اگر برده و بنده باشد آزاد می گردد.
 • اگر بیمار باشد بهبودی می یابد.
 • اگر به مرضی لاعلاج و بی درمان گرفتار باشد بزودی می میرد.

اگر مهتر و سرکرده ای در خواب سر بریده ای را ببیند به ولایت و فرماندهی می رسد و اگر این خواب را غلامی ببیند با زنی ثروتمند ازدواج می کند.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سر مرده ای را پیش او آورده اند، دلیل کند که رئیس گروهی پیش او آید و از ایشان خیر و نیکی ببیند.
اگر زنی در خواب، سر ببیند، دلیل کند که خیر و نیکی ببیند. اگر ببیند که سر گوسفند می خورد، دلیل کند که عمرش دراز شود و مال حلال یابد و اگر ببیند که سر گاو می خورد، دلیل کند که در آن سال مال و نعمت فراوان بدست آورد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب سر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سرش بزرگ شده بود، دلیل کند که جاه و بزرگی یابد.
اگر ببیند که دو سر داشت، دلیل کند که کارش بهتر و قوی شود و عمرش دراز باشد.

بعضی دیگر از تعبیرکنندگان درباره تعبیر سر در خواب، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مغزش از سرش بیرون شد، دلیل کند که سرمایه ای که از دستش رفته بود، بازگردد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سر دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده سر آدمی در خواب به یازده علت دلالت دارد:

 1. رئیس
 2. سرکرده و مهتر
 3. پدر
 4. مادر
 5. امیر
 6. عالم
 7. ده هزار درهم
 8. پسر
 9. غلام یا کنیز
 10. زن
 11. ثروت و توانگری

همچنین می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند سرش درد می کرد و لباس پاکیزه پوشیده بود با بزرگان و مهتران همنشینی پیدا می کند و کارش خوب می شود و به مال و دولت می رسد. اگر لباس کثیف و آلوده مثل لباس قصاب ها بر تن داشت، بواسطه رئیس و مهتری دچار غم و اندوه می شود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده سر در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در ۱۳۸۰ با شابک ۰-۰۲-۶۸۰۴-۹۶۴ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها
تبلیغات
راهنما و نیازمندی های رایگان خرید و فروش، استخدام و خدمات در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط