خانه / صفحه چهارم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز

صفحه چهارم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز

همکلاسی و همراه خوب یو سی؛ سلام
به صفحه چهارم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز خوش آمدید.

در این صفحه از کلاس، شما می توانید درس های بیست و پنجم تا سی و دوم دوره را به صورت آنلاین مطالعه کنید و گوش دهید.
همچنین از صفحه اول کلاس به درس های اول تا هشتم، صفحه دوم کلاس به درس های نهم تا شانزدهم، صفحه سوم کلاس به درس های هفدهم تا بیست و چهارم، صفحه پنجم کلاس به درس های سی و سوم تا چهل و دوم دسترسی خواهید داشت.

سوال های درسی خود را نیز می توانید به دو صورت مطرح نمایید:

  1. از انتهای صفحه و بخش «دیدگاه خود را بنویسید» استفاده کنید و سوالات خود را مطرح نمایید.
  2. یا به وب سایت استاد دوره مهندس کورُش صداقتی مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از درس ها برای یک روز در نظر گرفته شده اند.
بنابراین توصیه می شود برای هر درس یک روز کامل، زمان بگذارید و چندین بار آن درس را گوش کنید و تمرین نمایید تا نسبت به آن درس، مسلط شوید.

خب؛ به سراغ درس بیست و پنجم می رویم.

درس بیست و پنجم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس بیست و پنجم
تصویر دو - درس بیست و پنجم

فایل صوتی و تصویر ۳ و ۴

تصویر سه - درس بیست و پنجم

تصویر چهار - درس بیست و پنجم

درس بیست و ششم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس بیست و ششم
تصویر دو - درس بیست و ششم

فایل صوتی و تصویر ۳ و ۴

تصویر سه - درس بیست و ششم

تصویر چهار - درس بیست و ششم

درس بیست و هفتم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس بیست و هفتم
تصویر دو - درس بیست و هفتم

فایل صوتی و تصویر ۳ و ۴ و ۵

تصویر سه - درس بیست و هفتم

تصویر چهار - درس بیست و هفتم

تصویر پنج - درس بیست و هفتم

فایل صوتی و تصویر ۶ و ۷

تصویر شش - درس بیست و هفتم
تصویر هفت - درس بیست و هفتم

درس بیست و هشتم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲ و ۳ و ۴

تصویر یک - درس بیست و هشتم
تصویر دو - درس بیست و هشتم
تصویر سه - درس بیست و هشتم
تصویر چهار - درس بیست و هشتم

درس بیست و نهم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲ و ۳

تصویر یک - درس بیست و نهم
تصویر دو - درس بیست و نهم
تصویر سه - درس بیست و نهم

درس سی

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس سی
تصویر دو - درس سی

فایل صوتی و تصویر ۳ و ۴

تصویر سه - درس سی

تصویر چهار - درس سی

فایل صوتی و تصویر ۵ و ۶

تصویر پنج - درس سی

تصویر شش - درس سی

درس سی و یکم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس سی و یکم
تصویر دو - درس سی و یکم

درس سی و دوم

فایل صوتی و تصویر ۱ و ۲

تصویر یک - درس سی و دوم
تصویر دو - درس سی و دوم

فایل صوتی و تصویر ۳ و ۴ و ۵ و ۶

تصویر سه - درس سی و دوم

تصویر چهار - درس سی و دوم

تصویر پنج - درس سی و دوم

تصویر شش - درس سی و دوم

صفحه پنجم »

در صورت تمایل، شما می توانید با حمایت مالی از یو سی به توسعه دوره های آموزشی رایگان کمک کنید.

از ریزش برج پلاسکو، چه درس تجاری باید آموخت؟

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. بخش های الزامی با * مشخص شده اند. *

*