صفحه دوم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز

همکلاسی و همراه خوب یو سی؛ سلام
به صفحه دوم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در 45 روز خوش آمدید.

در این صفحه از کلاس، شما می توانید درس های نهم تا شانزدهم دوره را به صورت آنلاین مطالعه کنید و گوش دهید.
همچنین از صفحه اول کلاس به درس های اول تا هشتم، صفحه سوم کلاس به درس های هفدهم تا بیست و چهارم، صفحه چهارم کلاس به درس های بیست و پنجم تا سی و دوم، صفحه پنجم کلاس به درس های سی و سوم تا چهل و دوم دسترسی خواهید داشت.

سوال های درسی خود را نیز می توانید از انتهای صفحه مطرح نمایید. همچنین در صورتی که شما پاسخ سوالی را می دانید، لطفاً راهنمای دوستان تان باشید.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از درس ها برای یک روز در نظر گرفته شده اند.
بنابراین توصیه می شود برای هر درس یک روز کامل، زمان بگذارید و چندین بار آن درس را گوش کنید و تمرین نمایید تا نسبت به آن درس، مسلط شوید.

خب؛ به سراغ درس نهم می رویم.

درس نهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس نهم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس نهم

درس دهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس دهم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس دهم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس دهم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس دهم

درس یازدهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس یازدهم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس یازدهم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس یازدهم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس یازدهم

درس دوازدهم

فایل صوتی و تمرین 1

Buy some bread.

1. یه مقدار نون بخر.

Go home right away.

2. فوراْ برید خونه.

Come here.

3. بیا اینجا.

Shoot.

4. شلیک کنید.

Tie his hands.

5. دستاشو ببندین.

Lie down on the floor (ground).

6. دراز بکشید رو زمین.

Lock the door.

7. در رو قفل کن.

Breathe slowly.

8. آروم نفس بکش.

Leave me alone.

9. تنهام بذار.

Look at me.

10. به من نگاه کن.

Take a look at this.

11. یه نگاه به این بنداز.

Find him. (or her or it)

12. پیداش کنید.

Bring Omid here.

13. امید رو بیارید اینجا.

Check the accounts.

14. حسابا رو چک کن.

Drink some water.

15. یه کم آب بخور.

Peel the onions.

16. پیازا رو پوست کنین.

Brush your teeth every night.

17. هر شب مسواک بزنین.

Read this book.

18. این کتابو بخون.

Listen to this song.

19. به این آهنگ گوش کن.

Give me the book.

20. کتابو بدید به من.

Put (leave) your bag on the table.

21. کیفتونو بذارید روی میز.

Wash your hands.

22. دستاتو بشور.

Dye your hair.

23. موهاتو رنگ کن.

Ask Peter his address.

24. از پیتر آدرسشو بپرس.

Go out of here.

25. از اینجا برو بیرون.

Don’t come here.

26. نیا اینجا.

Don’t shoot.

27. شلیک نکنید.

Don’t tie his hands.

28. دستاشو نبند.

Don’t lie down on the floor (ground).

29. رو زمین دراز نکش.

Don’t lock the door.

30. در رو قفل نکنید.

Don’t breathe slowly.

31. آروم نفس نکش.

Don’t breathe deeply.

32. عمیق نفس نکش.

Don’t drink water.

33. آب نخورید.

Don’t peel the onions.

34. پیازا رو پوست نکن.

Don’t read this book.

35. این کتابو نخونید.

Don’t listen to this song.

36. به این آهنگ گوش نکنین.

Don’t tell Tom anything.

37. چیزی به تام نگو.

Don’t give me the book.

38. کتابو نده به من.

Don’t put (leave) your bag on the table.

39. کیفتو نذار روی میز.

Don’t dye your hair.

40. موهاتو رنگ نکن.

Don’t ask Peter anything.

41. از پیتر چیزی نپرس.

Don’t call me anymore.

42. دیگه بهم زنگ نزن.

Don’t put on this shirt any more.

43. دیگه این پیراهن رو نپوش.

Don’t go there.

44. اونجا نرو.

Trust me.

45. بهم اعتماد کن.

Touch this table.

46. به این میز دست بزن.

Don’t touch me.

47. بهم دست نزن.

Turn on the light.

48. چراغ رو روشن کن.

Don’t turn off the light.

49. چراغ رو خاموش نکن.

Don’t turn down the radio.

50. صدای رادیو رو کم نکن.

Turn up the radio.

51. صدای رادیو رو زیاد کن.

Boil some water.

52. یه کم آب بجوشون.

Don’t bother Behnoosh.

53. بهنوش رو اذیت نکن.

Don’t interrupt me.

54. وسط حرفم نپر.

درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 5

تصویر پنج - درس سیزدهم

فایل صوتی و تصویر 6

تصویر شش - درس سیزدهم

درس چهاردهم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس چهاردهم

تصویر دو - درس چهاردهم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4

تصویر سه - درس چهاردهم

تصویر چهار - درس چهاردهم

درس پانزدهم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس پانزدهم

تصویر دو - درس پانزدهم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4

تصویر سه - درس پانزدهم

تصویر چهار - درس پانزدهم

فایل صوتی و تصویر 5 و 6

تصویر پنج - درس پانزدهم

تصویر شش - درس پانزدهم

درس شانزدهم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس شانزدهم

تصویر دو - درس شانزدهم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4 و 5

تصویر سه - درس شانزدهم

تصویر چهار - درس شانزدهم

تصویر پنج - درس شانزدهم

فایل صوتی و تصویر 6 و 7

تصویر شش - درس شانزدهم

تصویر هفت - درس شانزدهم

صفحه سوم »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا