سوالات رایج احکام اسلامی در گزینش و مصاحبه استخدامی

برای آمادگی در مصاحبه، آزمون های استخدامی و گزینش، لازم است در کنار تخصص های لازم و فنی رشته ی خود به موضوعات دینی، تاریخی و… نیز احاطه داشته باشید.

در ادامه شما می توانید سوالات رایج احکام اسلامی که در آزمون های قبلیِ ادارات، بانک ها، نهادها، سازمان ها، شرکت ها، آموزش و پرورش و تمامیِ موسسات دولتی و خصوصی معتبر آمده است را به همراه پاسخ تشریحی مطالعه کنید. تا این سوالات را نخوانده اید، در هیچ آزمون و مصاحبه ی استخدامی شرکت نکنید!

1. در چه مواردی باید از مجتهد تقلید کرد؟
‏در احکام دین

2. مراجع تقلید چه کسانی هستند؟
افرادی هستند که سال ها در حوزه های علمیه به تحصیل مشغول بوده ‏و احکام اسلام را از قرآن و سخنان پیشوایان دینی به دست آورده و با بیان ساده ‏در اختیار مسلمان ها قرار می دهند.

3. ‏احکام چیست؟
‏مجموعه دستورهای اسلام است که وظیفه ی ما را در کارهای زندگی مشخص می کند.

4. فتوا به چه معنی است؟
‏نظر قطعی و خالی از احتیاط مجتهد را فتوا ‏می نامند.

5. انواع آب را نام ببرید؟

 • ‏آب مطلق
 • آب مضاف

‏6. آب مطلق چگونه آبی است؟
‏آبی است که آن را از چیزی نگیرند و با چیزی مخلوط نباشد؛ و بر 5 قسم است:

 1. آب کر
 2. آب قلیل
 3. آب جاری
 4. آب باران
 5. آب چاه

٧. آب مضاف چگونه آبی است؟
‏آبی است که آن را از چیزی بگیرند و یا به قدری با غیر خودش مخلوط باشد که دیگر به آن آب نگویند؛ مانند آب هندوانه یا آب گل آلود.

٨. آب کر چگونه آبی است؟
‏آبی است که اگر آن را در ظرفی به ابعاد سه ‏وجب و نیم بریزند (طول و عرض و ارتفاع هر یک سه وجب و نیم باشند)، پر شود. به بیان دیگر آبی است که حدوداً 377.419 ‏کیلوگرم وزن داشته باشد.

٩. آب قلیل، چگونه آبی است؟
‏آبی که از زمین نجوشد، و نه کر باشد نه جاری، آب قلیل نامیده می شود؛ مانند آب آفتابه، کوزه و لیوان.

١٠. احکام خمسه ی تکلیفیه را نام ببرید.

 • واجب (وجوب)
 • حرام (حرمت)
 • مستحب (استحباب)
 • مکروه (کراهت)
 • مباح (اباحه)

١١. واجب به چه معنی است؟
‏یعنی عملی که مکلف باید آن را انجام دهد و ترک آن موجب عقوبت است؛ مانند نماز.

١٢. حرام به چه معنی است؟
‏یعنی عملی که مکلف حتماً باید آن را انجام ندهد و انجام آن موجب عقوبت است؛ مانند دروغ.

13. مستحب به چه معنی است؟
‏یعنی بهتر است مکلف آن عمل را انجام دهد ولی ترک آن عقوبت ندارد اما انجام آن پاداش نیز دارد؛ مانند نماز شب.

١۴. مکروه به چه معنی است؟
‏یعنی بهتر است مکلف آن عمل را انجام ندهند ولی انجام آن عقوبت ندارد.

١۵. مباح به چه معنی است؟
‏یعنی انجام دادن و یا ترک کردن آن عمل، هیچ فرقی ندارد (یا هیچ عذاب یا پاداشی ندارد).

16. شرایط مهم وضو چیست؟

 • آب وضو و جای وضو، غصبی نباشد.
 • آب وضو پاک باشد.
 • آب وضو از نوع مطلق باشد.
 • ظرف آب وضو، از طلا و نقره نباشد.
 • اعضای وضو پاک باشد.
 • وقت برای انجام وضو و نماز باشد.
 • به قصد انجام فرمان خداوند انجام شود.
 • در انجام وضو، کسی به فرد کمک نکند.
 • در انجام وضو، ترتیب و موالات رعایت شود.
 • مانعی در رسیدن آب، به اعضای وضو وجود نداشته باشد.

17. دست زدن به بدن میّت قبل از غسل دادن چه حکمی دارد؟
‏باید غسل کرد.

18. ‏چه چیزی باعث واجب شدن غسل می شود؟

 • ‏آمیزش جنسی
 • پاک شدن بعد از عادت ماهانه در زنان
 • چند روز پس از زایمان برای زنان
 • مسّ میّت (دست زدن به بدن میّت قبل از غسل دادن)

19. ‏چه زمانی تیمم می کنیم؟

 • ‏شستشوی با آب ضرر داشته باشد.
 • به آب دسترسی نداشته باشیم.
 • وقت برای وضو و غسل کردن، کم باشد.

20. تکبیره الاحرام در نماز به چه معنی است؟
‏گفتن الله اکبر به قصد شروع نماز که پس از نیت و قیام گفته می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نماز، شما می توانید مطلب اختصاصی «همه ی آنچه که از نماز باید بدانید» را مطالعه نمایید.

٢١. موالات در نماز به چه معنی است؟
یعنی پشت سر هم یا متوالی به جای آوردن اجزای نماز.

22. ‏کسی که شغل او مسافرت نباشد، باید قصد چند فرسخ بنماید تا نماز شکسته بخواند؟
٨ ‏فرسخ

23. ‏چه نمازهایی را می توان شکسته خواند؟
فقط نمازهای 4 ‏رکعتی ظهر، عصر و عشاء

٢۴. حداقل چند نفر برای برگزاری نماز جماعت لازم است؟
٢ ‏نفر

25. در چه مواقعی خواندن نماز آیات واجب می شود؟

 • ‏گرفتن خورشید (خورشید گرفتگی یا کسوف)
 • گرفتن ماه (ماه گرفتگی یا خسوف)
 • زلزله (حتی اگر کسی نترسد)
 • رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ (در صورتیکه بیشتر مردم بترسند)

26. نماز آیات چند رکعت است؟
٢ رکعت

27. مسلمانان در چه ماهی روزه می گیرند؟
‏ماه رمضان

٢٨. زمان روزه گرفتن چه مقدار است؟
‏از اذان صبح تا اذان مغرب

٢٩. اولین روز، پس از ماه رمضان چه نام دارد؟
عید فطر

٣٠. کدام یک از اعیاد، نماز دارد؟
عید فطر و عید قربان

٣١. نماز عید با نمازهای یومیه چه تفاوتی دارد؟
‏نماز عید ٢ ‏رکعت است و در رکعت اول ۵ ‏قنوت و رکعت دوم 4 ‏قنوت دارد.

32. زکات فطر (فطریه)، به چه مقدار است؟
٣ ‏کیلو (عموماً گندم یا برنج) برای هر نفر

33. چه چیزهایی را می توان فطریه ‏داد؟
‏مواد خوراکی مانند: گندم – جو – خرما – برنج – ذرت

34. ‏امام جماعت، باید چه شرایطی داشته باشد؟

 • ‏بالغ
 • عاقل
 • شیعه ی 12 امامی
 • عادل
 • حلال زاده
 • همچنین نماز را بطور صحیح بخواند.

35. کسب ثروت از چه راه هایی ممنوع (حرام) است؟

 • ربا
 • رشوه
 • تقلب
 • احتکار

36. ‏به کدام محصول زکات تعلق نمی گیرد؟
‏برنج

37. ‏به کدام دام زکات تعلق نمی گیرد؟
‏اسب

38. حدی را که شخص وقتی دارای آن شد باید زکات بدهد، چه می گویند؟
حدّ نصاب

39. چه کسانی نمی توانند از زکات استفاده کنند؟
سادات بنی هاشم از افراد غیر سید

40. پرداخت خمس و سهم امام چند درصد است؟
20 درصد

41. به چه چیزی خمس تعلق نمی گیرد؟
هدیه

42. به چه کسی مستطیع می گویند؟
‏به کسی که خرج سفر و توانایی و سلامتی سفر را داشته باشد و در بازگشت از حج، از نظر امرار معاش (زندگی) به زحمت نیافتد.

43. مراسم حج در چه ماهی برگزار می شود؟
ذیحجه

44. مراسم حج با چه عملی آغاز می شود؟
احرام

45. آیا زیارت مرقد ائمه بقیع، جزء مناسک حج می باشد؟
خیر

46. شخصی که به درجه ی اجتهاد رسیده، در اجرای احکام شرعی چه کار باید بکند؟
جایز نیست تقلید کند.

47. وظیفه ی شخصی که مجتهد نیست، در اجرای احکام شرعی چیست؟
باید از مجتهد جامع الشرایط، تقلید کند.

۴٨. کسی که بتوان از او تقلید کرد، باید دارای چه شرایطی باشد؟ یا اینکه مجتهد باید چه شرایطی داشته باشد؟
مجتهد باید 9 ویژگی داشته باشد:

 1. مرد باشد.
 2. بالغ باشد.
 3. عاقل باشد.
 4. شیعه ی ١٢ ‏امامی (شیعه ی اثنی عشری) باشد.
 5. حلال زاده باشد.
 6. زنده باشد.
 7. عادل باشد.
 8. بنا بر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.
 9. اعلم باشد.

۴٩. برای فهمیدن فتواهای مجتهدین، از کدام کتاب فارسی می توانیم استفاده کنیم؟
توضیح المسائل

۵٠. چه مواردی در معاملات، حرام و ممنوع است؟

 • ‏اجحاف
 • تقلب
 • گرانفروشی

۵١. پول یا کالایی که برای پایمال کردن حق کسی به متصدیان و یا داوران پرداخت می شود، چه نام دارد؟
رشوه

52. در اسلام قاضی باید چه شرایطی را دارا باشد؟
‏باید نسبت به فقه و حقوق اسلامی آشنایی کامل داشته و عدالت را رعایت نماید.

53. عاریه ی مضمونه یعنی چه؟
‏اگر چیزی که به عاریه (قرض) گرفته ایم، گم شد و یا به آن خسارتی وارد گردید، مسئول جبران آن هستیم.

54. کار کردن برای در آوردن هزینه ی زندگی چه حکمی دارد؟
‏واجب عینی است.

۵۵. چه مشاغلی حرام است؟

 • ‏جادوگری، شعبده بازی، فال بینی و کارهایی از این دست
 • ساختن و خرید و فروش مشروبات الکلی، وسایل عیاشی و وسایل قمار
 • خرید و فروش املاک موقوفه

56. از نظر اسلام چه نوشیدنی هایی حرام است؟
نوشیدنی هایی که دارای الکل و مستی آور باشند.

57. در اسلام منظور از مزارعه چیست؟
قرارداد فعالیت های کشاورزی

۵٨. مساقات در اسلام به چه معنی است؟
قرارداد برای فعالیت های باغداری و درختان

59. مضاربه در اسلام به چه معنی است؟
‏قرارداد برای فعالیت های خرید و فروش و بازرگانی

60. شرایط طرفین در معاملات و قراردادهای اسلامی چیست؟
بالغ و عاقل بوده و آزادی و اختیار داشته باشند.

61. توبه در اسلام به چه معنی است؟

 • ‏بازگشت از خطای گذشته و حرکت در راه پاکی و شایستگی در آینده
 • پشیمان شدن از انجام کار ناروا و تصمیم جدی که در آینده چنین کاری نکنند.
 • ادای حقوق مردم که به گردن شخص دارند و جبر از اعمال واجب

62. ایمان به چه معنی است؟
‏اعتماد و اطمینان قلبی کامل به یک شخص، یک مطلب، یک دین، یک مسلک و…

63. خوراندن چیز نجس به کودکان چه حکمی دارد؟
جایز نیست.

64. نجس کردن کاغذی که نام خدا بر آن نوشته باشد چه حکمی دارد؟
حرام است و اگر نجس شود، باید فوراً آن را آب کشید.

65. آیا سگ و خوک دریایی نجس هستند؟
خیر؛ البته سگ و خوک هایی که در خشکی زندگی می کنند، نجس می باشند.

66. ‏اگر کسی بفهمد دیوار یا بام یا زمین مسجد نجس شده است وظیفه اش چیست؟
نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است و اگر نجس شد، واجب است فوراً آن را تطهیر کنند.

67. نماز خواندن با لباس های ابریشمی و طلابافت یا زینت های طلا چه حکمی دارد؟
‏برای بانوان جایز ولی برای مرد‏ان جایز نیست.

68. ‏چه آبی در اثر برخورد با چیز نجس، نجس می شود؟
آب قلیل و آب مضاف

69. آب کر و جاری چه زمانی نجس می شوند؟
‏رنگ، طعم و بوی آن، در اثر نجاست تغییر کند.

٧٠. هرگاه برای غسل کردن در آب فرو رویم که تمام بدنمان را آب فرا بگیرد، چه غسلی انجام داده ایم؟
غسل ارتماسی

٧١. هرگاه به قسمت جدا شده از بدن انسان که دارای استخوان است دست بزنیم، چه باید بکنیم؟
باید غسل مسّ میّت بکنیم.

72. انجام غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان بر هر فرد، چه حکمی دارد؟
‏واجب کفایی است.

73. غسل میّت را باید چگونه انجام داد؟
واجب است ميّت را سه غسل بدهند: اول غسل با آبى كه به سدر مخلوط باشد. دوم غسل با آبى كه به كافور مخلوط باشد. سوم غسل با آب خالص؛ و مراعات اين ترتيب لازم است.

74. تیمم بدل از وضو و بدل از غسل، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
‏نیت آنها با هم فرق دارد و در تیمم بدل از غسل، ٢ ‏نوبت دست ها را به زمین می زنند. البته برخی از مراجع تقلید مانند آقای خامنه ای، بهجت، سیستانی، فاضل و… بهتر می دانند در هر دو تیمم، بعد از مسح صورت و دست ها، مجدد دست ها را بر زمین بزنند و با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کنند به عبارتی 2 نوبت دست ها را به زمین بزنند.

75. خوردن چه پرندگانی در اسلام حرام است؟

 • ‏پرندگان شکاری که چنگال دارند؛ مانند عقاب و شاهین.
 • پرندگانی که در موقع پرواز کم بال می زنند یا بال های خود را باز نگه می دارند.
 • پرندگانی که سنگدان یا چینه دان ندارند.

76‏. شرایط لازم برای ذ‏بح کردن چیست؟

 • ‏ذبح کننده مسلمان باشد.
 • حیوان را رو به قبله ذبح کنند.
 • هنگام ذبح، نام خدا را ببرد.

٧٧. چه حیوانی را به جای ذبح، نحر می کنند؟
شتر

78. اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون از آب جان دهد، چه حکمی دارد؟
پاک بوده ‏و خوردن آن حلال است.

79‏. نفاق به چه معنی است؟
دورویی و دورنگی – تضاد در ظاهر و باطن

80. در اسلام برای ازدواج، اجازه ی کدام یک از افراد خانواده لازم است؟
پدر

81. با چه کسانی نمی شود ازدواج کرد؟

 • محارم نَسَبی مانند مادر و پدر و اجداد، فرزندان و نوادگان، خواهر و برادر، خواهر و برادر زادگان، عمه، عمو، خاله، دایی
 • محارم سببی مانند مادر و پدرِ همسر، فرزند یا نوه همسر، همسرِ فرزند، همسرِ پدر یا مادر و خواهر زن و شوهر خواهر
 • محارم رضاعی

۸۲. تفاوت عقد دائم و موقت در چیست؟

 • زن در عقد موقت نفقه و ارث ندارد، ولى اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
 • زن در عقد موقت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست مادام که مزاحم حق شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
 • در عقد موقت بر مرد لازم نیست شب ها نزد همسر موقت خود باشد، بر خلاف عقد دائم.
 • در عقد موقت پایان مدت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، بر خلاف عقد دائم.
 • عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقت دو بار بیشتر نیست.
 • عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهر نیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.
 • در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد.
 • در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن و شوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.
 • در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.
 • در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.
 • برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و از هم جدا شوند.
 • در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.
 • در ازدواج دائم، مسلمان نمى تواند با غیر مسلمان ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

83. احیای موات به چه معنی است؟
آباد کردن زمین بایر

84. انتقال مالکیت در اسلام چگونه است؟

 • ‏انتقال اختیاری که از راه معامله انجام می شود.
 • انتقال قَهری که از راه ارث صورت می گیرد.

85. بیع به چه معنی است؟
‏انتقال عین کالا به دیگران در برابر کالای دیگری یا پول (مبادله مال در برابر مال)

86. هِبه به چه معنی است؟
‏منتقل کردن کالا یا پول، به صورت بخشش بلاعوض

٨7. به چه معامله ای نقد می گویند؟
‏به معامله ای که در آن کالا و قیمت آن هر دو ‏موجودند و هنگام معامله رد و بدل می شوند.

٨8. به چه نوع معامله ای سلف یا سلم می گویند؟
‏به معامله ای که در آن، کالا موجود نیست ولی قیمت آن نقداً به فروشنده پرداخت می شود. (نوعی پیش فروش یا پیش پرداخت)

٨9. در چه صورتی یک معامله را می توان فسخ کرد؟
حقّ به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در 11 صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

 1. خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند، هر چند از مجلس عقد بیرون آمده باشند، و این خیار را «خیار مجلس» مى گویند.
 2. خریدار یا فروشنده در بیع (معامله)، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند، که آن را «خیار غبن» گویند.
 3. در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از طرفین بتوانند معامله را به هم بزنند، که آن را «خیار شرط» گویند.
 4. فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، که آن را «خیار تدلیس» گویند.
 5. فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد شکل مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند، که به آن «خیار تخلّف شرط» گویند.
 6. در جنس یا عوض آن عیبی باشد، که آن را «خیار عیب» گویند.
 7. معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، که آن را «خیار شرکت» گویند.
 8. فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، که به آن «خیار رویت» گویند.
 9. مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد (و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد كه اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد (و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، که آن را «خیار تاخیر» گویند.
 10. حیوانی را خریده باشد، که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند، که آن را «خیار حیوان» گویند.
 11. فروشنده می تواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نمايد که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند که آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.

٩٠. چه زمانی به طلا و نقره زکات تعلق می گیرد؟

 • ‏سکه باشد،
 • به حدّ نصاب برسد،
 • حدود یک سال در اختیار مالک باشد.

٩١. درآمد بیت المال از چه راه هایی است؟

 • خراج
 • جزیه
 • خمس

92. ‏منابع استنباط فقهای شیعه در فقه را نام ببرید؟

 1. قرآن
 2. سنت
 3. اجماع
 4. عقل

93. در چه مواردی تقلید جایز نیست؟
‏اصول دین

94. ‏در اسلام منظور از سَبق چیست؟
مسابقه اسب دوانی

95. در اسلام منظور از رِمایَه چیست؟
مسابقه تیراندازی

96. نماز نافله ی شب چند رکعت است؟
11 رکعت

97. مجموع نمازهای یومیه و نافله ها در شبانه روز چند رکعت است؟
28 رکعت

98. ‏نمازهای مسافر در شبانه روز جمعاً چند رکعت است؟
11 رکعت

٩٩. نماز جمعه چند قنوت دارد؟
٢ ‏قنوت؛ یک قنوت در رکعت اول قبل از رکوع ‏و یک قنوت در رکعت دوم بعد از رکوع

100. شخصی که روزه ماه رمضان را عمداً افطار کند چه تکلیفی دارد؟
علاوه بر قضای آن، کفاره نیز به وی واجب می شود. کفاره ی افطار عمدی روزه ماه رمضان در شرع اسلام یکی از سه چیز است:

 1. آزاد کردن یک برده
 2. دو ماه (شصت روز) روزه گرفتن
 3. شصت فقیر را غذا دادن

101. ظهر شرعی چه زمانی است؟
وقتی سایه ی شخص به حداقل برسد و به طرف مشرق میل کند.

١0٢. مغرب شرعی چه زمانی است؟
‏وقتی سرخی (حمره) قسمت شرق تمام شود و از بالای سر، به طرف مغرب میل کند.

103. استفاده از ظروف طلا و نقره چه حکمی دارد؟
خوردن و آشامیدن در آن ‏برای زنان و مردان، هر دو حرام است. اما برای زینت و تزئین اتاق، ایراد ندارد.

104. چه موقع آب انگوری را که می جوشانند، پاک می شود؟
‏وقتی دو سوم آن بخار شده و یک سوم آن باقی بماند.

105. ظرفی را که سگ زبان زده باشد چگونه باید تطهیر کنیم؟
‏اول باید با خاک پاک، خاک مال کنیم و بنا بر احتیاط واجب، 2 مرتبه در آب کُر یا آب جاری یا آب قلیل بشوییم.

106. جبیره به چه معنی است؟
چیزی که با آن زخم و شکستگی را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند، جبیره می نامند.

107. حدّ ترخص برای شکسته خواندن نماز مسافر، چقدر است؟
ندیدن دیوار شهر و نشنیدن صدای اذان

108. زنی که شوهرش فوت کرده است، چه مدت باید عدّه نگه دارد؟
چهار ماه و ده روز

109. به کودکی که پیدا شده و صاحبی ندارد، چه می گویند؟
لقیط

110. به حیوان گمشده، چه می گویند؟
ضاله
البته به هر حیوانی ضاله گفته نمی شود؛ بلکه به حیوان گم شده ای ضاله گفته می شود که ملک کسی باشد و تحت تصرف یابنده ای نباشد.

111. به مالی که پیدا شده چه می گویند؟
لقطه

١١٢. چه قسمت هایی از حیوان حلال گوشت، حلال نیست و نباید خورده شود؟

 • خون
 • دنبلان
 • مغز تیره (نخاع)

113. جزای محاربه در اسلام چیست؟
کشتن و دار زدن یا قطع کردن دست و پا یا تبعید

114. در سجده، کدام قسمت بدن لازم نیست به زمین برسد؟
صورت

115. کسی که از دین اسلام روی برگرداند ‏چه حکمی دارد؟
‏مرتد شده، همسرش بر او حرام می شود و قتل او واجب می گردد.

116. چگونه اول ماه برای روزه گرفتن ثابت می شود؟
‏شخصاً هلال ماه را ببینیم، یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند و یا ٣٠ ‏روز از ماه قبل گذشته باشد.

١١٧. کدام یک از سوره های قرآن را نمی توانیم در نماز بخوانیم؟
سوره های سجده دار را نباید در نماز خواند و موجب بطلان نماز می شود. سوره های سجده دار عبارتند از:

 • سوره نجم
 • سوره علق
 • سوره سجده (الم تنزیل)
 • سوره فصلت

١١٨. عقد لازم چگونه عقدی است؟
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین مانند بیع، اجاره و نکاح.

١١٩. در چه ایامی از سال، روزه گرفتن حرام است؟
عید فطر و عید قربان (اضحی)

همچنین روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می باشد.

‏120. چه روزه هایی در اسلام جایز نیست؟
‏روزه ی سکوت و روزه ی وصال

121. دیه قتل یک مرد در اسلام چیست؟
میزان دیه یک مرد مسلمان، بر اساس یکی از 6 معیار زیر تعیین می شود:

 1. ۱۰۰۰ گوسفند
 2. ۲۰۰ گاو
 3. ۱۰۰ شتر
 4. ۲۰۰ دست حله یمنی
 5. ۱۰۰۰ دینار طلا
 6. ۱۰۰۰۰ درهم نقره

١٢٢. واجب الوجود به چه معنی است؟
‏هستی او از خود اوست. ذاتی است که هستی از او جدا شدنی نیست. برای هست شدن، محتاج غیر نیست.

123. به چه دلیل واجب الوجود نمی تواند متعدد باشد؟
‏زیرا تعدد، مستلزم مرکب بودن است و مرکب بودن با وجود مغایر است.

124. ممتنع الوجود به چه معنی است؟
‏به وجودی که نمی تواند وجود داشته باشد، ممتنع الوجود می گویند.

125. تعزیر به چه معنی است؟
‏تنبیه هایی است کمتر از حد، به تشخیص حاکم شرع

126. در نماز، بعد از قرائت سوره ی حمد باید چه سوره ای را بخوانیم؟
‏به غیر از سوره هایی که سجده ی واجب دارند، می توانیم یک سوره ی کامل را بخوانیم.

127. در فقه اسلامی، تشریح مرده ی مسلمان چه حکمی دارد؟
‏حرام است و دیه دارد. البته برای تجارب پزشکی جایز است.

128. خوردن گوشت بچه ی مرده ی حیوان حلال گوشت که از شکم حیوان زنده بیرون آورده اند، چه حکمی دارد؟
‏حرام است.

١٢٩. یاد گرفتن مسائلی که آدمی به آن احتیاج دارد چه حکمی دارد؟
‏واجب است.

١٣٠. چه شخصی نمی تواند غسل ارتماسی انجام دهد؟

 • ‏شخصی که روزه ‏است (روزه ‏ی واجب).
 • ‏شخصی که برای حج، احرام بسته است و شخصی که برای عمره اِحرام بسته است.

131. طلاق دادن زن در صورتی که در حال عادت ماهانه به سر برد، چگونه است؟
‏باطل است.

132. نماز 1 رکعتی نافله ی شب چه نا‏م دارد؟
‏وتر

133. آیا می توان با پوست سنجاب و خز نماز خواند؟
بله

134. در چه اماکنی مسافر می تواند نماز را کامل بخواند؟

در چهار مکان مسافر مخیر است که نماز را شکسته یا تمام بخواند:

 1. مسجدالحرام در مکه
 2. مسجدالنبی (ص) در مدینه
 3. حائر امام حسین (ع) یعنی داخل حرم اصلی، البته بعضی از فقها محدوده داخل حرم را نیز مشمول حکم می دانند.
 4. مسجد کوفه

135. چه زن هایی بعد از طلاق عدّه ندارند؟
‏زنان یائسه و زنانی که کمتر از ٩ ‏سال داشته باشند.

136. خواندن چه دعایی در شب جمعه (پنجشنبه) مستحب است؟
دعای کمیل

137. منظور از تقصیر در مناسک حج چیست؟
کوتاه کردن مو و ناخن

138. رمی جمرات به چه معنی است؟
‏پرتاب ٧ ‏سنگ ریزه در روز عید قربان به میله ای به نام حجره ‏عقبه و پرتاب ٧ ‏سنگ ریزه در روزهای ‏یازدهم و دوازدهم به 3 ‏میله حجره اولی و میانی و عقبه.

139. عقد جایز به چه معنی است؟
عقدی است که قابل فسخ باشد.

140. اجرت گرفتن در قبال آموختن مسائل دینی چه حکمی دارد؟
جایز نیست؛ اما دریافت اجرت برای رفت و آمد اشکالی ندارد.

141‏. اجاره و جعاله چه فرقی با یکدیگر دارند؟
‏در قرارداد اجاره، شخص اجاره کننده بلافاصله و در موعد مقرر کار را انجام می دهد. ولی در جعاله، ممکن است بین قرارداد و انجام کار فاصله باشد.

142. عدّه ی حمل زنی که حامله باشد چند روز است؟
تا زمانی که زن وضع حمل نماید.

143‏. در ذبح شرعی کدام یک از قسمت های بدن حیوان، بریده می شود؟
مری، حلق و دو رگ گردن

144‏. اگر مردی در حال بیماری، زنی را به عقد خود درآورد و قبل از ازدواج از دنیا برود، آن زن چه مقدار ارث می برد؟
اگر بیمار در همان حال بیماریش زنی را به عقد خود در آورد، اگر دخولی با او صورت دهد و یا از بیماریش بهبودی یابد از یکدیگر ارث می برند، و اما اگر در همان بیماری بمیرد و دخولی هم صورت نداده باشد عقد ازدواجش باطل خواهد بود و آن زن نه مستحق مهری است و نه مستحق ارثی.

١45. دیه ی اعضای بدن به چه صورت است؟
‏اگر اعضای بدن، زوج باشد مثل ٢ ‏دست، ٢ ‏پا، ٢ ‏گوش و…، هر کدام از آنها نصف دیه ی کامل و برای هر دو، دیه ی کامل؛ و اگر فرد باشد مثل بینی یا زبان، دیه کامل در نظر گرفته شده است.

١46. ماموم در رکعت اول و دوم نماز جماعت باید چه کار کند؟
‏حمد و سوره را نمی خواند و فقط به قرائت امام جماعت گوش می دهد.

147. غلات اربعه کدامند؟

 • گندم
 • جو
 • خرما
 • کشمش

148. حد نصاب غلات اربعه چه قدر است؟
حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم ـ به اختلاف ـ ذکر شده است.

149. کر بودن آب چگونه اثبات می شود؟
‏انسان خود یقین کند و یا ٢ ‏مرد عادل بگویند.

150. اگر آب پاک بوده و معلوم نیست نجس شده باشد، چه حکمی دارد؟
‏پاک است.

151‏. فضله ی پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد؟

آقای خمینی و بهجت: نجس است.

آقای خامنه ای، تبریزی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، سیستانی و مکارم: پاک است.

152. در وضو باید دست ها و صورت را چگونه شست؟
از بالا به پایین.

153‏. وضو گرفتن با آب ظرفی که جنسش از طلا یا نقره باشد، چگونه است؟
‏باطل است.

154‏. اگر کسی شک کند که وضو گرفته است یا نه؟ باید چه کاری انجام دهد؟
باید وضو بگیرد.

١۵5. با چه غسلی می توان بدون وضو نماز خواند؟
غسل جنابت؛ البته برخی مراجع تقلید همانند آقای مکارم شیرازی، اعتقاد دارند که با همه غسل ها به جز غسل استحاضه متوسطه می توان بدون وضو نماز خواند.

156‏. حکم مسجدی که خراب شود چیست؟
‏نمی توانند زمین آن را فروخته و یا آن را داخل ملک و جاده ‏نمایند.

157. خواندن تسبیحات اربعه در نماز چگونه است؟
‏مردان و زنان، باید آهسته بخوانند.

158. اگر یک سجده از نماز کم یا زیاد ‏شود‏، چه حکم دارد؟
اگر از روی عمد باشد، نماز باطل است ولی اگر از روی سهو باشد، نماز باطل نمی شود.

159. اگر یک حرف در نماز کم یا زیاد ‏گفته شود‏، چه حکمی دارد؟
‏از روی عمد باطل شده و از روی سهو باطل نمی شود.

160. نماز و روزه ی مسافری که به قصد تفریح و گردش مسافرت می کند، به چه صورت است؟
باید نماز را شکسته بخواند و قضای روزه را بعداً بگیرد.

161. وظیفه ی کسی که نمی داند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است یا مستحب، ‏چیست؟
‏نمی تواند به امام اقتدا کند.

162‏. اگر دیوانه ای عاقل شود‏، حکم روزه هایی را که در زمان دیوانگی نگرفته است چیست؟
قضای روزه ها واجب نیست.

163. روزه ی دهم ماه محرم (روز عاشورا) و روزه ی روز عرفه که انسان شک دارد روز عرفه است یا روز عید قربان، چگونه است؟
‏مکروه است.

164. اگر حیوانی را ذبح و یا شکار کنند و بچه ی مرده از شکمش بیرون آورند، حکم آن بچه چیست؟
چنانچه ناقص الخلقه نباشد و مو یا پشم در بدنش روئیده باشد، پاک و حلال است.

165. نذر کردن زنان شوهردار چه حکمی دارد؟
‏با اجازه ی شوهر صحیح اما بی اجازه ی شوهر، باطل است.

166. هرگاه وارث میّت فقط پدر و یک پسر و یا مادر و یک پسر باشد، سهم الارث آنها چقدر است؟
‏مال را شش قسمت می کنند و یک قسمت به پدر یا مادر و باقیمانده، سهم پسر است.

167. ‏سهم الارث پسر و دختر چگونه است؟
2 ‏سهم پسر و ١ ‏سهم دختر

١68. ارث بردن مسلمان و کافر چه حکمی دارد؟
مسلمان از کافر ارث برده، ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

169‏. به فتوای آقای خمینی تراشیدن ریش در مردان، چه حکمی دارد؟
احتیاط واجب است این کار را ترک کند.

170. به فتوای آقای خمینی بازی کردن با وسایل قمار، بدون قصد برد و باخت و فقط به هدف بازی کردن چگونه است؟
‏جایز نیست.

171‏. اگر بدن و لباس انسان در اثر خون نجس شده باشد، چگونه پاک می شود؟
‏ابتدا اثر نجاست را به طور کامل برطرف کرده تا دیگر چیزی از آن آلودگی باقی نماند. سپس همان قسمت نجس شده را زیر شیر آب یا جوی آب برده تا آب به همه ی قسمت های نجس شده برسد.

١72. اگر جایی از لباس یا بدن به واسطه ی ادرار نجس شده و مقدار کمی آب در اختیار داشته باشیم، چه باید بکنیم؟
‏باید ٢ ‏مرتبه آب روی همان قسمت نجس شده بریزیم تا پاک شود.

173.‏ هر چیز نجس در چه صورتی پاک می شود؟
‏در صورتی که پس از آب کشیدن، اثری از نجاست در آن باقی نماند.

١٧4. اگر کسی لباس دیگری را بدون رضایت صاحبش بپوشد و نماز بخواند، چه حکمی دارد؟
نمازش باطل است، اگرچه فقط نخ یا دکمه ی آن از مال دیگری باشد.

175. ‏پوشیدن لباس سفید و پاکیزه و استفاده از عطر و بوی خوش و انگشتر عقیق به انگشت کردن در نماز، چه حکمی دارد؟
مستحب است.

176. پوشیدن لباسی که نقش چهره ی انسان یا حیوان دارد در نماز، چه حکمی دارد؟
‏مکروه است.

177‏. بازگذاشتن دکمه ی لباس در نماز، چه حکمی دارد؟
‏مکروه است.

١78. چگونه وضو می گیریم؟

 • ‏ابتدا صورت و دست ها (از آرنج تا نوک انگشتان) را وارسی می کنیم تا چیزی مانع رسیدن آب به پوست نشود (چسب یا رنگ به اعضای وضو، نچسبیده باشد).
 • نیت می کنیم که به خاطر دستور خدا وضو می گیریم.
 • صورت خود را از بالا به پایین تا چانه می شوییم.
 • دست راست و سپس دست چپ را از آرنج تا نوک انگشتان از بالا به پایین می شوییم.
 • قسمت جلوی سر را با تری (خیسی) وضو که در دست مانده، دست می کشیم. (مسح کردن)
 • با تری آب وضو، روی پای راست و روی پای چپ را از سر یکی از انگشت ها تا انتهای روی پا مسح می کنیم.

١79. آیا کسی می تواند برای وضو بر دست و صورت ما آب بریزد یا دست و صورت ما را شستشو دهد؟
‏خیر، چنین وضویی صحیح نیست.

180‏. در چه مواردی تیمم صحیح است؟

 • ‏به آب دسترسی نداشته باشیم.
 • آب برایمان ضرر داشته باشد.
 • اگر آب موجود را مصرف کنیم، خودمان یا اطرافیان از تشنگی مرده ‏یا مریض شویم و یا به قدری تشنه گردیم که تحمل آن سخت باشد.
 • بدن یا لباسمان نجس باشد و لباس دیگری نداشته باشیم و آب بیش از پاک کردن آن نداشته باشیم.
 • وقت به قدری تنگ باشد که اگر بخواهیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده شود.

181. ‏چگونه تیمم می کنیم؟

 • ‏اول نیت می کنیم که به جای وضو یا غسل، برای به جا آوردن دستور خدا تیمم می کنیم.
 • کف دست ها را با هم روی خاک یا سنگ و ریگ می زنیم.
 • کف دست ها را بر تمام پیشانی تا بالای بینی و روی ابروها می کشیم.
 • کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست می کشیم. (از مچ به طرف نوک انگشتان)
 • کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ می کشیم. (از مچ به طرف نوک انگشتان)

توجه داشته باشید که برخی از مراجع تقلید مانند آقای خامنه ای، بهجت، سیستانی، فاضل و… بهتر می دانند که بعد از مسح صورت و دست ها، مجدد دست ها را بر زمین بزنیم و با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کنیم.

182‏. مبطلات تیمم چیست؟
‏چیزهایی که وضو را باطل می کند تیمم را نیز باطل می کند.

183. بر هر مسلمان واجب است در شبانه روز چند نوبت نماز بخواند؟
۵ ‏نوبت (نمازهای پنج گانه)

١٨4. نماز صبح چند رکعت است و چه زمانی خوانده می شود؟
٢ ‏رکعت، از اذان صبح تا طلوع آفتاب

١٨5. نماز ظهر و عصر چند رکعت اند و چه زمانی خوانده می شوند؟
هر کدام 4 ‏رکعت، از ظهر تا مغرب

١٨6. نماز مغرب و عشاء ‏چند رکعت اند و چه زمانی خوانده می شوند؟
‏نماز مغرب ٣ ‏رکعت و نماز عشاء 4 ‏رکعت است و از مغرب تا نصف شب خوانده ‏می شوند.

187. ‏چه جملاتی را تسبیحات اربعه می نامند؟
سُبحانَ اللّهِ و اَلْحَمْدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلّا اللّهُ و اللّهُ اَکبَر

188. نمازی که به تنهایی خوانده می شود چه می نامند؟
فرادا

١89. در نماز جماعت، خواندن حمد و سوره بر عهده ی چه کسی است؟
امام جماعت

١٩0. آیا می توان نماز جمعه را به تنهایی خواند؟
‏خیر، باید به جماعت خوانده شود.

191‏. نماز جمعه چند رکعت است؟
2 رکعت

192. نماز جمعه به جای چه نمازی خوانده می شود؟
نماز ظهر

١٩3. استفاده از بوی خوش و عطر در هنگام روزه چه حکمی دارد؟
اشکال ندارد.

194‏. طبق روایات، چه چیزی مانع پیشامدهای ناگوار و مرگ های ناگهانی می شود و در آخرت گناهان بزرگ را می زداید و حسابرسی روز قیامت را آسان می کند؟
‏صدقه دادن

١٩5. وقت خواندن نماز عید فطر و عید قربان چه موقع است؟
از طلوع آفتاب تا ظهر

196. ‏زکات بر چه چیزهایی واجب است؟

 1. گندم
 2. جو
 3. خرما
 4. کشمش
 5. طلا
 6. نقره
 7. شتر
 8. گاو
 9. گوسفند

197. موارد به مصرف رسانیدن زکات را بیان کنید.

 • ‏فقیر (کسی که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد.)
 • مسکین (کسی که از فقیر، سخت تر می گذراند.)
 • مامور (کسی که از طرف امام یا نایبش، مامور است که زکات را جمع کند.)
 • کافرهایی که اگر زکات به آنان برسد، مسلمان می شوند.
 • خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان
 • بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.
 • فی سبیل الله (کاری که منفعت عمومی دینی دارد. مانند: ساختن مسجد)
 • ابن سبیل (مسافری که در سفر، درمانده است.)

198. شک بین رکعت های 3 و 4 در نماز، چه حکمی دارد؟
‏در هر کجای نماز که باشد، بنا را بر رکعت چهارم ‏گذارد و نماز را تمام کند و بعداً یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا ٢ ‏رکعت نشسته به جای آورد.

199. ‏مبطلات (باطل کننده ها) روزه چیست؟

 • خوردن و آشامیدن
 • جماع (نزدیکی)
 • رساندن غبار غلیظ به حلق
 • استمنا (یعنی انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.)
 • فرو بردن تمام سر در آب
 • دروغ بستن به خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر
 • اماله کردن با چیزهای روان
 • باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
 • قی کردن (استفراغ کردن)

200. آیا شک بین ٢ ‏و 3 ‏و 4 ‏بعد از سجدتین صحیح است؟
‏بله، بنا را بر 4 ‏گذارد و نماز را تمام کرده و بعداً دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.

201‏. ارکان نماز چیست؟

 1. نیت
 2. تکبیره الاحرام
 3. رکوع
 4. دو سجده
 5. قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع

202. شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد، کدامند؟

 • شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است.
 • شک بعد از سلام نماز
 • شک بعد از گذشتن وقت نماز
 • شک کثیرالشک (کسی که زیاد شک می کند.)
 • شک در نماز مستحبی
 • شک امام در شماره رکعت های نماز، در صورتی که ماموم، شماره ‏آن ها را بداند و نیز شک ماموم در صورتی که امام شماره رکعت های نماز را بداند.

٢٠3. شک بین ٢ ‏و 3 ‏بعد از سجدتین چه حکمی دارد؟
صحیح است. بنا را بر ٣ ‏گذارد و رکعت 4 ‏را بخواند و نماز را تمام کرده ‏و بعداً یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو رکعت نشسته به جا آورد.

٢٠4. ظن یا گمان در تعداد رکعت های نماز چه حکمی دارد؟
‏حکم یقین را دارد.

٢٠5. حکم کسی که پس از اقامه ی نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس است، چیست؟
‏نماز او صحیح است.

٢٠6. اگر کسی در نماز 3 ‏رکعتی در رکعت دوم، سهواً سلام بدهد، حکم سجده ی سهو آن چیست؟
احتیاط واجب

207. اسلام در چه چیزی تقلید نمی پذیرد؟
اصول دین

٢08. اگر سهواً در نماز، رکوع فراموش شود چه حکمی دارد؟
اگر رکوع را فراموش کند و بعد از انجام دو سجده یادش بیاید نماز باطل است. اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده (اول) برسد یادش بیاید، باید بایستد و بعد به رکوع رود و بعد دو سجده را انجام دهد و اگر بعد از آنکه پیشانی به محل سجده رسید یادش بیاید رکوع نکرده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

209‏. استفاده از حلقه ی طلا برای مرد در هنگام ازدواج چه حکمی دارد؟
حرام است.

٢١0. در نماز جماعت، کسی که اقتدا می کند باید چه کاری انجام دهد؟
‏حمد و سوره را نمی خواند.

٢11. گفتن اذان و اقامه، اگر در نماز وقت به اندازه ی کافی باشد چه حکمی دارد؟
مستحب است.

212. کدام نماز سوره و قنوت ندارد؟
‏نماز احتیاط

٢١3. امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد؟
‏واجب کفایی است.

٢١4. هنگام گرفتن ماه، چه نمازی واجب است؟
‏نماز آیات

٢15. آیا سود حاصل از کسب، مشمول خمس می شود؟
بله

٢16. حکم روزه دار در مسافرت بعد از ظهر چگونه است؟
روزه صحیح است.

217. نماز عصر شخص مسافر چند رکعت است؟
٢ ‏رکعت

218. در کدام وعده های نماز، حمد و سوره آهسته قرائت می شود؟
‏ظهر و عصر

٢19. معنی کلمه ی تزکیه چیست؟
‏افزودن و نمو دادن

220‏. در چه مواردی رو به قبله بودن، واجب نیست؟
‏وضو گرفتن

٢٢1. هرگاه مجتهد، وظیفه ی مکلف را از ابتدا به صورت احتیاط بیان نماید اصطلاحاً آن را چه می گویند؟
‏احتیاط واجب

٢٢2. ‏وضوی جبیره مخصوص چه کسانی است؟
کسانی که دچار زخم و شکستگی هستند.

٢٢3. گرفتن وضوی جبیره را توضیح دهید.
‏باید اطراف زخم را همانند وضو، از بالا به پایین شسته و بنا بر احتیاط مستحب، پارچه پاکی روی آن زخم گذارده و دست تر (خیس) روی آن کشید.

٢24. اگر در بین نماز بفهمیم بدون وضو نماز می خوانیم، باید چه کاری انجام دهیم؟
‏باید نماز را بشکنیم.

225. ‏حکم کسی که در نماز، ١ ‏سجده یا تشهد را فراموش کند چیست؟
‏باید ٢ ‏سجده ی سهو به جا آورد.

٢26. در چه مواردی سجده ی سهو واجب است؟

 • بین نماز، سهواً حرف بزند.
 • یک سجده را فراموش کند.
 • در نماز 4 ‏رکعتی بعد از سجده دوم شک کند 4 ‏رکعت خوانده یا ۵ ‏رکعت
 • در جایی که نباید نماز را سلام دهد مثلاً در رکعت اول سلام دهد.
 • تشهد را فراموش کند.

227. تقلید به چه معنی است؟
‏پذیرش رای و فتوای مجتهد و عمل به آن را تقلید می گویند.

228‏. اقامه ی قنوت و تسبیحات حضرت فاطمه (س) در نماز چه حکمی دارد؟
مستحب است.

229. در چه صورتی مسافر باید نماز خود را شکسته بخواند؟
در صورتی که مسافرتش از ٨ ‏فرسخ کمتر نباشد.

230. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟
‏خاک، ریگ و کلوخ – سنگ سیاه – سنگ مرمر – سنگ گچ و آهک (قبل از پخته شدن)

231. مبادله ی ٢ ‏کالای مثل هم با دریافت اضافی، چه عنوان و چه حکمی دارد؟
ربا می باشد و حرام است.

232‏. نمازهای واجب کدامند؟

 • نماز یومیه
 • نماز میّت
 • نماز آیات
 • نماز طواف خانه ی کعبه
 • نماز پدر که بر پسر بزرگ واجب است.
 • نمازی که به واسطه ی نذر و قسم و عهد، واجب شود.

233‏. مقدمات نماز چیست؟
مقدمات نماز شش مورد است:

 1. رعایت وقت
 2. رعایت قبله
 3. با غسل، وضو یا تیمم بودن (هر کدام وظیفه فرد می‌باشد)
 4. پاک بودن بدن و لباس
 5. رعایت شرایط لباس
 6. رعایت شرایط مکان

234) ‏واجبات نماز چیست؟

 1. نیت
 2. قیام (ایستادن)
 3. تکبیره الاحرام (گفتن الله اکبر)
 4. رکوع
 5. سجود
 6. قرائت
 7. ذکر
 8. تشهد
 9. سلام
 10. ترتیب
 11. موالات (پی در پی بودن اجزاء نماز)

٢35. غسل را به چه صورت هایی می توان انجام داد؟

 1. غسل ترتیبی
 2. غسل ارتماسی

236‏. غسل ارتماسی را چگونه انجام می دهیم؟
‏نیت کرده، به تدریج از پا در آب فرو می رویم تا تمام بدنمان زیر آب رود. احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب برویم.

237‏. غسل های واجب را نام ببرید.

 • غسل میّت
 • غسل مسّ میّت
 • غسل جنابت
 • غسل حیض
 • غسل نفاس
 • غسل استحاضه
 • غسلی که بواسطه ی نذر، قسم و عهد، واجب شود.

238. احباط به چه معنی است؟
‏به این معنی که بعضی از معاصی (گناهان)، سبب از بین رفتن بعضی از حسنات (خوبی ها) شوند.

239. گواهان روز قیامت چه کسانی هستند؟

 1. ‏خداوند
 2. پیامبران
 3. امامان
 4. فرشتگان
 5. زمین
 6. زمان
 7. اعضای بدن انسان
 8. اعمال انسان

240. واجب عینی به چه معنی است؟
وظیفه ای را که هر مسلمان باید خودش انجام دهد، واجب عینی گویند.

241. برای چه کارهایی باید وضو گرفت؟
برای شش عمل وضو گرفتن واجب است:

 1. برای نمازهای واجب (غیر از نماز میّت) و در نمازهای مستحب وضو شرط صحت است.
 2. برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز، حدثی از او سر زده، مثلاً بول کرده باشد، و احتیاط واجب آن است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد.
 3. برای طواف واجب خانه کعبه.
 4. اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.
 5. اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.
 6. برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا بیرون آوردن آن از محلی که بودن قرآن در آنجا اهانت به قرآن باشد. در صورتی که مجبور باشد، دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون اینکه وضو بگیرد، قرآن را از آنجا بیرون آورد و اگر نجس شد آب بکشد.

٢۴2. پسران و دختران از چه سنی باید احکام را رعایت نمایند؟

 • پسران در آغاز 16 سالگی یا اتمام 15 سالگی
 • دختران از آغاز 10 سالگی یا اتمام 9 سالگی

٢۴3. طهارت به چه معنی است؟
‏یعنی انسان خود را از آلوده شدن به چیزهای نجس حفظ کند.

244. نجس به چه معنی است؟
‏ناپاک

245. چه چیزهایی نجس است؟
نجاست 11 چیز است:

 1. ‏بول
 2. غائط
 3. خون
 4. خوک
 5. سگ
 6. کافر
 7. شراب
 8. فقاع (‏آب جو)
 9. منی (منی حیوانی که خون جهنده ‏دارد نیز نجس است)
 10. مردار
 11. عرق شتر نجاست خوار

246. به چه کسی محتاط می گویند؟
محتاط کسی است که از راه احتیاط، طوری به وظیفه ی خود عمل می کند که یقین پیدا کند تکلیف خود ‏را انجام داده است.

247. غساله به چه معنی است؟
غساله آبی است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن چیزی که شسته می شود، خود به خود یا به وسیله ی فشار می ریزد.

248. چند چیز بر جَنَب حرام است؟

 1. رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا اسامی خدا و پیامبران و اولیا
 2. رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیامبر (ص) اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
 3. توقف در مساجد دیگر. ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ندارد.
 4. گذاشتن چیزی در مسجد.
 5. خواندن سوره هایی که سجده ی واجب دارد. آیه های سجده دار عبارتند از:
  1. آیه پانزده، سوره سجده
  2. آیه سی و هفت، سوره فصلت
  3. آیه شصت و دو، سوره النجم
  4. آیه نوزده، سوره علق

249. وقت و چگونگی خواندن نماز غفیله را توضیح دهید.
نماز غفیله در بین نماز مغرب و عشاء (بعد از نماز مغرب تا وقتی که سرخی طرف مغرب از بین برود) خوانده می شود.
٢ ‏رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد، آیه های 87 و 88 سوره انبیاء خوانده می شود:

وَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَ‎إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ

و در رکعت دوم بعد از سوره ی حمد آیه ی 59 سوره انعام خوانده می شود:

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ یعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُبِینٍ

و در قنوت آن «أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُک بِمَفَاتِیحِ الْغَیبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کذَا وَ کذَا» و به ‌جای عبارت «کذَا وَ کذَا» حاجات خود را به زبان آورده و بعد از آن بگوید: «أَللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلَبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْئَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِ وَ عَلَیهِمُ السَّلَامِ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی» خوانده می شود.

٢۵0. وقت و چگونگی خواندن نماز شب را توضیح دهید.
‏وقت نافله ی شب از نصف شب تا اذان صبح می باشد و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده ‏شود. نماز شب، 11 رکعت است. ٨ ‏رکعت آن به نیت نافله ی شب، 2 رکعت آن به نیت نماز شفع و 1 رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده می شود.

251. طریقه ی خواندن نماز احتیاط را توضیح دهید.

 1. فرد بعد از سلام نماز، باید فوراً نیت نماز احتیاط کند.
 2. تکبیر بگوید.
 3. حمد را آهسته بخواند.
 4. به رکوع رود.
 5. دو سجده نماید. (اگر ١ ‏رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از ٢ ‏سجده تشهد بخواند و سلام دهد.)

توجه داشته باشید:

 • سوره ندارد.
 • قنوت ندارد.
 • باید آن را آهسته خواند.
 • نیت آن را به زبان نیاورد.
 • احتیاط واجب آن است که سوره ی حمد و بسم الله الرحمن الرحیم را هم آهسته بگوید.

252‏. اصول دین چیست؟

 1. توحید
 2. عدل
 3. نبوت
 4. امامت
 5. معاد

253. فروع دین چیست؟

 1. نماز
 2. روزه
 3. خمس
 4. زکات
 5. حج
 6. جهاد
 7. امر به معروف
 8. نهی از منکر
 9. تولی
 10. تبری

254. ‏نظر مجتهد بر چند قسم است؟
4 ‏قسم:

 1. حکم
 2. فتوا
 3. احتیاط واجب
 4. احتیاط مستحب

255. چند چیز نجاسات را پاک می کند؟
12 چیز نجاست را پاک می کند که به آنها مطهرات گفته می شود:

 1. آب
 2. زمین
 3. آفتاب
 4. استحاله
 5. انقلاب
 6. انتقال
 7. اسلام
 8. تبعیت
 9. برطرف شدن عین نجاست
 10. استبراء حیوان نجاست خوار
 11. غایب شدن مسلمان
 12. خارج شدن خون از ذبیحه (رفتن خون متعارف)

256. سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز چه حکمی دارد؟
اشکالی ندارد.

257. گفتن آه و آخ و امثال اینها که 2 حرف است در نماز، چه حکمی دارد؟
اگر عمدی باشد، نماز باطل است.

258. نماز آیات چگونه خوانده می شود؟
2 ‏رکعت است و در هر رکعت ۵ ‏رکوع دارد و به دو شکل خوانده می شود:

شکل اول:

 1. نیت
 2. تکبیر
 3. خواندن یک حمد و یک سوره
 4. رکوع
 5. دوباره یک حمد و یک سوره خوانده به رکوع رفته تا ۵ ‏مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم، دو سجده کرده و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورده و تشهد و سلام می دهیم.

شکل دوم:
سوره را به ۵ ‏قسمت تقسیم کرده و هر بار یک قسمت از آن را می خوانیم.

 1. نیت
 2. تکبیر
 3. خواندن یک حمد و یک قسمت از سوره
 4. رکوع
 5. بدون اینکه حمد خوانده ‏شود، قسمت دوم همان سوره را خوانده و به رکوع رفته تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام می کنیم، دو سجده کرده و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورده و تشهد و سلام می دهیم.

259. خواندن نماز جمعه به چه صورت است؟
‏نماز جمعه مانند نماز صبح 2 رکعت است و مستحب است که حمد و سوره ‏با صدای بلند خوانده شود و در رکعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم سوره ی منافقون خوانده ‏شود.

‏نماز جمعه دارای ٢ ‏خطبه است که قبل از نماز مانند اصل نماز واجب بوده ‏و باید توسط امام جمعه ایراد شود. بدون این ٢ ‏خطبه، نماز جمعه محقق نمی شود.

260. نماز میّت چند تکبیر دارد؟
5 تکبیر

261. کمترین عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه چند نفر است؟
۵ ‏نفر است با امام جمعه

262. آیا نماز جمعه خارج از وقت، قضا دارد؟
خیر

263. ‏وقت خواندن نماز جمعه چه زمانی است؟
‏با زوال خورشید شروع می شود و تا وقتی که سایه ی شخصی به اندازه ی ٢ ‏قدم (پا) برسد، امتداد دارد. ولی احتیاط واجب آن است که از اوایل عرفی زوال ظهر تاخیر نیاندازند.

٢64. اگر در خواندن نماز جمعه تاخیر افتاد، احتیاط مستحب چیست؟
‏نماز ظهر را بخوانند.

265. روزه چیست؟
‏روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب، از انجام کارهایی که روزه ‏را باطل می کند خودداری نماید.

266. خداوند در کتب آسمانی، مَثَل ها را برای چه کسانی بیان کرده اند؟
‏دانایان

٢67. چه چیزی اجر و پاداش اعمال خیر انسان را از بین می برد؟
‏منت نهادن و آزار رساندن

٢6٨. تسبیحات حضرت فاطمه (س) را بیان کنید.

 • 34 مرتبه الله اکبر
 • 33 مرتبه الحمدالله
 • 33 مرتبه سبحان الله

269. بالاترین مرتبه ی نفس انسانی چه نام دارد؟
نفس مطمئنه (جان به آرامش رسیده)

270. چه کسانی بالاترین مرتبه ی نفس انسانی را دارا هستند؟
شهدا و مقربین

271‏. نفس بدفرمای انسانی چه نام دارد؟
نفس اماره

٢7٢. نفس ملامت کننده ی انسانی چه نام دارد؟
نفس لوامه (وجدان انسان)

273. مسافرت در ماه رمضان چه حکمی دارد؟
‏اشکال ندارد اما اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه است.

274. آیا از مجتهدی که از دنیا رفته می توان تقلید کرد؟

 1.  برای تقلید ابتدایی، یعنی زمانی که انسان تازه می خواهد تقلید را شروع کند، نمی توان تقلید کرد.
 2. اما اگر انسان در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی (در زمان حیات مجتهد) عمل کرده، ‏بعد از مردن آن مجتهد هم می تواند در همه مسائل از او تقلید کند.

275. اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه، چه حکمی دارد؟
نجس است.

276. اگر انسان به چیز پاک شک کند نجس شده یا نه، چه حکمی دارد؟
پاک است.

277. انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟
15 قدم یا بیشتر

278. اگر انسان بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه چه حکمی دارد؟
نماز او صحیح است.

279. کسی که شک کرده ‏وضو گرفته یا نه چه حکمی دارد؟
‏باید وضو بگیرد.

280‏. اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه چه حکمی دارد؟
باید غسل کند.

281. اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه، چه حکمی دارد؟
لازم نیست دوباره غسل کند.

282. حنوط چیست؟
‏مالیدن کافور به پیشانی، کف دست ها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای میّت

283. کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس، نماز باطل است و بخواند چه حکمی دارد؟
نمازش باطل است.

٢84. اگر انسان فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید نماز او چه حکمی دارد؟
‏نمازش باطل است و باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

٢85. اگر انسان نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او چه حکمی دارد؟
نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد دوباره ‏آن نماز را بخواند.

٢86. شکستن نماز واجب از روی اختیار چه حکمی دارد؟
‏حرام است.

287. ‏اگر یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید حکم چیست؟
‏نباید نماز را بشکند و چنانچه نماز را بشکند معصیت کرده است.

در کنار تجربه و اطلاعات علمی و عمومی، لازم است که شما در مصاحبه های حضوری، از انجام برخی کارها خودداری نمایید. اگر به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید، شما می توانید مطلب اختصاصی «مصاحبه شغلی موفق» را مطالعه کنید.

منابع

مقاله آموزشی «سوالات رایج احکام اسلامی در گزینش و مصاحبه استخدامی»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

‫15 دیدگاه

 1. سلام روزتون بخیر.
  ببخشید برای مصاحبه ی مرکز وکلای قوه قضاییه هم باید همین سوالات رو بخونم؟

 2. سلام و وقت بخير بسيارعالي و كامل
  اجرتون با اقا امام زمان عج

 3. عالي بود فقط اي كاش سوالات سياسي رو هم ميذاشتید. باز هم ممنون

 4. الرحمن
  با سلام و تشکر. خیلی عالی و کامل بود. درود بر شما. حاجت روا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا