علم فیزیک

علم فیزیک مطالعه دنیای فیزیکی اطراف شما است. در این بخش با همه چیز از الکتریسیته گرفته تا مغناطیس آشنا شوید.

دکمه بازگشت به بالا