درس سوم کلاس درس آموزش حسابداری در اکسل به زبان ساده

همکلاسی و همراه خوب یو سی؛ سلام
به صفحه سوم کلاس درس آموزش حسابداری در اکسل به زبان ساده خوش آمدید.

در این صفحه از کلاس، شما می توانید درس سوم با موضوع «تابع های مالی» را به صورت آنلاین مطالعه کنید.
همچنین از صفحه اول کلاس به درس اول با موضوع «قدم اول؛ طراحی»، صفحه دوم کلاس به درس دوم با موضوع «تابع های پُر کاربرد»، صفحه چهارم کلاس به درس چهارم با موضوع «پیغام های خطا در اکسل»، صفحه پنجم کلاس به درس پنجم با موضوع «صورت های مالی»، صفحه ششم کلاس به درس ششم با موضوع «نمودار»، صفحه هفتم کلاس به درس هفتم با موضوع «چاپ و گزارشگیری»، صفحه هشتم کلاس به درس هشتم با موضوع «بیشتر بدانید» دسترسی خواهید داشت.

سوال های درسی خود را نیز می توانید از انتهای صفحه مطرح نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از درس ها برای یک روز در نظر گرفته شده اند.
بنابراین توصیه می شود برای هر درس یک روز کامل، زمان بگذارید و چندین بار آن درس را مطالعه کنید و تمرین نمایید تا نسبت به آن درس، مسلط شوید.

خب؛ درس سوم را شروع می کنیم.

در درس سوم می خواهیم به شرح کارکرد بعضی از تابع های مالی اکسل که توسط حسابداران، حسابرسان و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار می گیرند، بپردازیم.

هزینه استهلاک به روش مانده نزولی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در بیانیه شماره 6 استهلاک را به صورت زیر تعریف نموده است:

«فرآیند تخصیص بهای تمام شده دارایی به صورت منظم و معقول به دوره هایی که انتظار می رود منافع آتی برای واحد تجاری ایجاد گردد، استهلاک نامیده شده است.»

هزینه استهلاک را به روش های مختلف می توان محاسبه کرد. یکی از این روش ها، مانده نزولی است.

روش مانده نزولی ثابت برای دارایی هایی که در سال های اول کارآیی و منافع بیشتری دارند استفاده می شود. به مرور زمان که از عمر دارایی می گذرد از منفعت دهی آن نیز کاسته می شود؛ به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که در سال های اول، هزینه استهلاک بیشتری در دفاتر ثبت گردد و پس از هر دوره هزینه استهلاک نسبت به دوره پیش کاهش پیدا کند. برای محاسبه هزینه ی استهلاک به روش مانده نزولی از «تابع DB» استفاده می شود.

فرمول تابع DB به شرح زیر است:

DB(Cost;Salvage;Life;Period;Month)

در این تابع:

قیمت تمام شده

Cost

ارزش اسقاط

Salvage

عمر مفید

Life

دوره محاسبه استهلاک

Period

تعداد ماه های مورد استفاده

Month

قیمت تمام شده یک دارایی ثابت، شامل کلیه مخارجی است که برای تحصیل و آماده نمودن آن برای استفاده در شرایط دلخواه شرکت پرداخت می گردد. چنانچه شرکت اقدام به ساخت دارایی نماید و ساخت آن مدت زمانی به طول انجامد، تمامی هزینه هایی که برای دارایی انجام شده به قیمت تمام شده اضافه می شود.

دارایی های ثابت به تدریج و با گذشت زمان کهنه، فرسوده، قراضه و غیر قابل استفاده می شوند و قیمت آنها کاهش می یابد. این کاهش تدریجی قیمت در واقع مربوط به مدت استفاده از دارایی ثابت که آن را «عمر مفید» دارایی نیز می نامند، می باشد.

یکی دیگر از عوامل یاد شده «ارزش اسقاط» دارایی می باشد و آن عبارت است از ارزشی که یک دارایی ثابت پس از اتمام عمر مفید دارا می باشد.

نکته: به غیر از قیمت تمام شده دارایی که عددی واقعی است، عمر مفید و ارزش اسقاط را به طور تخمینی تعیین می کنند.

مثال: پورتال یو سی (شما می توانید) در تاریخ 1383/4/1 مقداری اثاثه خریداری نموده که بهای تمام شده، ارزش اسقاط و عمر مفید آن به ترتیب 2,000,000، 200,000 ریال و به مدت 6 سال است.

مطلوب است: محاسبه هزینه ی استهلاک اثاثیه به روش مانده نزولی برای سال اول؟ (تصویر 65)

=DB(2000000;200000;6;1;9)

تصویر 65
تصویر 65

اضافه کردن واحد پولی

برای اضافه کردن واحد پولی در اکسل، کافی است که ابتدا روی سلول مورد نظر کلیک راست و بعد …Format Cells را انتخاب کنید. حالا باید از زبانه Number به سراغ گزینه Currency برویم. (تصویر 66)

تصویر 66 - اضافه کردن واحد پولی به اعداد در اکسل
تصویر 66 – اضافه کردن واحد پولی به اعداد در اکسل

در قسمت Symbol به دنبال واحد پولی مورد نظرمان که «ریال» است می گردیم. بعد از پیدا کردن ریال، تنها کاری که باقی می ماند کلیک کردن روی دکمه OK است.

حالا نتیجه کار را می توانید در تصویر 67 مشاهده نمایید.

تصویر 67
تصویر 67

هزینه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف

برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف از «تابع DDB» استفاده می شود. فرمول آن به شرح زیر است:

DDB(Cost;Salvage;Life;Period;Factor)

در این تابع:

قیمت تمام شده

Cost

ارزش اسقاط

Salvage

عمر مفید

Life

دوره محاسبه استهلاک

Period

نرخ استهلاک

Factor

مثال: پورتال یو سی (شما می توانید) در تاریخ 1383/4/1 مقداری اثاثه خریداری نموده که بهای تمام شده، ارزش اسقاط و عمر مفید آن به ترتیب 2,000,000، 200,000 ریال و به مدت 6 سال است.

مطلوب است: محاسبه هزینه استهلاک اثاثیه به روش مانده نزولی مضاعف برای سال اول؟ (تصویر 68)

=DDB(2000000;200000;6;1)

تصویر 68
تصویر 68

هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

برای محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم از «تابع SLN» استفاده می شود. فرمول آن به شرح زیر است:

SLN(Cost;Salvage;Life)

در روش خط مستقیم، دارایی قابل استهلاک با نرخ ثابتی طی عمر مفید دارایی کاهش می یابد. استهلاک در روش خط مستقیم تابعی از گذشت زمان است و هیچگونه ارتباطی با کارکرد یا استفاده از دارایی ندارد و به خاطر سهولت در عمل کاربرد زیادی دارد.

مثال: پورتال یو سی (شما می توانید) در تاریخ 1383/4/1 مقداری اثاثه خریداری نموده که بهای تمام شده، ارزش اسقاط و عمر مفید آن به ترتیب 2,000,000، 200,000 ریال و به مدت 6 سال است.

مطلوب است: محاسبه هزینه استهلاک اثاثیه به روش خط مستقیم؟ (تصویر 69)

تصویر 69
تصویر 69

ارزش نهایی سرمایه گذاری

یکی از مهمترین مطالبی که درباره پول می توان گفت این است که پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را بهره تعیین می کند. غالباً مردم، سازمان های تجاری و شرکت ها با شرایطی روبرو می شوند که لازم است در چند دوره زمانی وجوهی را دریافت یا پرداخت کنند. برای محاسبه ارزش نهایی وجوه دریافت یا پرداخت شده و به عبارتی ارزش نهایی سرمایه گذاری ها از «تابع FV» استفاده می شود.

FV(Rate;Nper;Pmt;Pv;Type)

در این تابع:

نرخ سود تضمین شده

Rate

تعداد پرداخت های سالانه

Nper

مبلغ سرمایه گذاری

Pmt

ارزش فعلی سرمایه گذاری

Pv

زمان پرداخت

Type

نکته: بهره، قیمتی است که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد.

مثال: پورتال یو سی (شما می توانید) در پایان هر سال مبلغ 20,000 ریال در بانک سرمایه گذاری می نماید. در صورتی که نرخ سود تضمین شده 5 درصد باشد پس از 5 سال چه مبلغی دریافت خواهد کرد؟ (تصویر 70)

=FV(5%;5;20000)

تصویر 70
تصویر 70

ارزش فعلی سرمایه گذاری

برای محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری ها از «تابع PV» استفاده می شود.

PV(Rate;Nper;Pmt;Fv;Type)

در این تابع:

نرخ سود تضمین شده

Rate

تعداد پرداخت های سالانه

Nper

مبلغ سرمایه گذاری

Pmt

ارزش نهایی سرمایه گذاری

Fv

زمان پرداخت

Type

مثال: ارزش فعلی هر قسط 5,000,000 ریالی که پس از 5 قسط پرداخت خواهد شد با نرخ 7 درصد را محاسبه کنید؟ (تصویر 71)

=PV(7%;5;5000000)

تصویر 71
تصویر 71

مبلغ اقساط وام

قسط، یک رشته جریان های نقدی مساوی است که در فواصل معین زمانی دریافت یا پرداخت می شود. برای محاسبه مبلغ اقساط وام، «تابع PMT» بکار می رود.

PMT(Rate;Nper;Pv;Fv;Type)

در این تابع:

نرخ سود تضمین شده

Rate

تعداد پرداخت های سالانه

Nper

ارزش فعلی سرمایه گذاری

Pv

ارزش نهایی سرمایه گذاری

Fv

زمان پرداخت

Type

مثال: پورتال یو سی (شما می توانید) مبلغ 30,000,000 ریال وام از بانک با نرخ سود تضمین شده 5 درصد و با اقساط 7 ساله دریافت نمود. مبلغ هر قسط چند ریال است؟ (تصویر 72)

=PMT(5%;7;30000000)

تصویر 72
تصویر 72

بهره اقساط وام

برای محاسبه بهره اقساط وام از «تابع IPMT» استفاده می شود.

IPMT(Rate;Per;Nper;Pv;Fv;Type)

در این تابع:

نرخ سود تضمین شده

Rate

دوره محاسبه اصل وام

Per

تعداد پرداخت های سالانه

Nper

ارزش فعلی سرمایه گذاری

Pv

ارزش نهایی سرمایه گذاری

Fv

زمان پرداخت

Type

مثال: با استفاده از اطلاعات مثال قبل، بهره اولین قسط را محاسبه کنید؟ (تصویر 73)

=IPMT(5%;1;7;30000000)

تصویر 73
تصویر 73

نرخ سود

تصمیماتی که شرکت ها در زمینه تامین مالی و سرمایه گذاری ها می گیرند به میزان نرخ بهره (سود تضمین شده) بستگی دارد. برای محاسبه نرخ سود تضمین شده از «تابع RATE» استفاده می شود.

RATE(Nper;Pmt;Pv;Fv;Type;Guess)

در این تابع:

تعداد پرداخت

Nper

مبلغ پرداخت

Pmt

ارزش فعلی سرمایه گذاری

Pv

ارزش نهایی سرمایه گذاری

Fv

زمان پرداخت

Type

نرخ از پیش تعیین شده

Guess

نکته: در صورتی که در قسمت Guess عددی درج نگردد، بصورت پیش فرض 10 درصد در نظر گرفته می شود.

مثال: اگر مبلغ 200,000,000 ریال در 4 قسط مساوی سالانه به مبلغ 63,100,000 ریال بازپرداخت شود، نرخ بهره این وام چقدر است؟ (تصویر 74)

=RATE(4;-63100000;200000000)

تصویر 74
تصویر 74

درس چهارم »

نمایش بیشتر

‫19 دیدگاه

 1. سلام. چکار کنم همه جوابای من منفی میشن. مشکل از کجاست؟؟؟ لطف میکنید کمک کنید

 2. واقعا دمتون گرم. جامع و کامل خیلی نیاز داشتم. واقعا ممنون بابت بدون هزینه بودنش. انشالله خیر ببینید تو زندگیتون و روزیتون همیشه پر برکت باشه

 3. سلام. اموزش هاتون عالیه تشکر. فرمول مضاعف و استهلاک رو درست میزنم ولی خطا میده؟

 4. سلام ممنون از اموزش هاتون .
  تابع های RATE و DB وPVو IPMT FV FV برام بالا نمیان فقط ده تا از توابع را دارم جکار کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام. درس دوم رو اوایلش رو مطالعه کنین تا مشکلتون رو حل کنین

 5. باسلام.
  در فرمول db چرا اسقاط اوردین؟
  تو فرمول دستی استهلاک مانده نزولی ک اصلا اسقاط ندارم؟؟
  فرمول دستی با تابع همخانی نداره چرا؟؟
  لطفا راهنمایی میکنید

  1. سلام
   ارزش اسقاط، ارزش دارایی پس از طی عمر مفید آن است و همه دارایی ها ارزش اسقاط دارند.
   معمولاً در دانشگاه ها برای مثال های محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی، ارزش اسقاط بیان نمی شود. اما این روش هم ارزش اسقاط دارد و در سال های پایانی نباید دارایی به کمتر از ارزش اسقاط خود مستهلک گردد.

 6. باسلام
  و تشکر فراوان از اموزش زیبا و کاملتون
  ببخشید یه سوال داشتم من نتونستم مفهوم ارزش نهایی سرمایه گذاری رو کامل درک کنم میشه یکم بیشتر دربارش توضیح بدید؟ بازم تشکر

 7. سلام چرا من ارزش نهایی
  ارزش فعلی
  مبلغ هر قسط میزنم جواب فرمول منفی درمیاد اشکال کجاس مرسی

 8. با سلام
  وقتتون بخیر
  در قسمت فرمول نویسی هزینه استهلاک روش مانده نزولی و استهلاک با نرخ مضاعف فرمول را درست میزنم اما متوجه نمیشم شما عدد یک را از کجا در فرمول نوشته اید؟ و فرمول من خطاست چون به جواب نمیرسم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   در مثال، محاسبه استهلاک سال اول را خواسته است و عدد 1 نشانگر دوره یا همان سال اول می باشد.

 9. با سلام
  میشه بگید در مثال ارزش نهایی سرمایه گذاری روش دستی به چه صورت است؟

 10. سلام. چرا بعضی از قسمتهای فرمول و موقع محاسبه استفاده نمی کنیم؟؟؟؟؟؟

  1. سلام
   این فرمول ها کاربردهای بسیاری دارند. مثال های مطرح شده صرفاً جهت آشنایی با نحوه استفاده از فرمول هستند و همه آرگومان های فرمول را شامل نمی شوند.

 11. روز بخیر
  ممنون از زحمات جناب عالی
  در بخش مبلغ اقساط وام قسمت nper تعداد پرداخت های سالانه. مثالی که زدید با اقساط 7 ساله دریافت نموده مبلغ هر قسط چقدر است جوابش مبلغ قسط هر ماه رو محاسبه کرده؟
  یعنی هر سال رو خودش تقسیم بر 12 ماه کرده حساب کرده یا اینکه مبلغ قسط هر سال رو محاسبه کرده و خودمون باید جوابشو تقسیم بر 12 کنیم
  متشکر

  1. سلام
   Nper تعداد پرداخت های سالانه است و مبلغ محاسبه شده، سالانه می باشد. برای محاسبه ماهانه، به صورت دستی می توانید تقسیم بر 12 را به انتهای فرمول اضافه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا