کامپیوتر

آیا هوش مصنوعی می تواند شاهکار هنری خلق کند؟

آیا هوش مصنوعی می تواند شاهکار هنری خلق کند؟

رفته رفته در برنامه های هوشمند کامپیوتری، نقاشی هایی خلق می شوند که از نظر کیفیت، قابل قیاس با کار انسان هستند. در این صورت آیا باید نتیجه گرفت که هنرمندان باید قلم موی نقاشی خود را زمین بگذارند؟ در ...

بیشتر بخوانید »