اپیدرم

سطحی‌ترین لایه پوست اپیدرم یا روپوست می‌باشد که خود از لایه‌های مختلفی تشکیل شده است. عمیق‌ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلول‌های پوستی می‌باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می‌نامند.

سلول‌های پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیت‌ها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زاییده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می‌شوند. سلول‌های پوستی اپیدرم در بدو زایش، پُر آب بوده و دارای شکل هندسی شبه مکعبی هستند. اما رفته رفته هرچه در طول لایه‌ها بالاتر می‌روند و به سطح پوست نزدیک می‌شوند رطوبت خود را از دست داده، خشک‌تر و پهن‌تر می‌شوند.

نهایتاً در سطح پوست، به شکل لایه‌هایی از سلول‌های مرده به نام لایه شاخی در می‌آیند. از زمانی که سلول‌های پوستی در لایه بازال روپوست تولید می‌شوند تا به لایه شاخی برسند، حدود دو هفته طول می‌کشد. حدود دو هفته نیز طول می‌کشد تا این سلول‌ها در لایه شاخی بالا رفته، خود را به سطح پوست برسانند و سرانجام از پوست جدا شده و بیفتند.

دکمه بازگشت به بالا