هلیم

هلیم گازی سبک و عنصری شیمیایی است و تنها بخش کوچکی از مواد سازنده زمین را تشکیل می دهد. اما در عین حال، یکی از متداول ترین عناصر جهان است. خورشید و ستاره های دیگر اساساً از هلیم و هیدروژن ساخته شده اند. انرژی این ستاره ها وقتی تولید می شود که اتم های هیدروژن با هم ترکیب شوند تا یک اتم هلیم را به وجود آورند.

هلیم به دلیل سبکی زیاد به سرعت از جو می گریزد و در فضا به حرکت در می آید. اما هلیم از دست رفته بوسیله مواد معدنی رادیواکتیو که به ذرات آلفا می تابند، جایگزین می شوند.

دکمه بازگشت به بالا